Eigen water in huis - Korneel Rabaey

In 2050 zijn zowat alle alleenstaande woningen en gebouwen water onafhankelijk. Dit betekent dat ze hun regenwater opvangen om er drinkwater uit te produceren. Het water wordt gebruikt voor consumptie en in de keuken, of samen met gezuiverd grijswater (dat komt van de keuken en de douche) gebruikt als water voor toiletten en voor alle andere functies in huis.

Metalen en nutriënten worden uit het water gehaald en via een slimme ophaling gaan ze terug in de circulaire economie. Dit leidt tot een heel hoge graad van lokale robuustheid in het watersysteem en heeft veel bijkomende voordelen zoals een betere lokale waterbalans en infiltratie. Er is ook een nieuw elan gekomen rond water: het kan gepersonaliseerd worden. Met behulp van slimme technologie en apps wordt het waterverbruik geoptimaliseerd en wordt kwaliteit gepersonaliseerd. Dit laatste betekent dat we minerale samenstelling aanpassen, niet alleen voor smaak maar ook voor de behoefte van het gezin of de werknemers. We voegen bacteriën toe aan het water die ons microbioom, zowel in de darm als op de huid, beter doen functioneren.

Ontwikkelaars van apps hebben hun creativiteit losgelaten op deze nieuwe markt, wat geleid heeft tot een hele reeks van nieuwe toepassingen en functies waar we 30 jaar geleden nooit aan gedacht hadden. Doordat er nu wereldwijd miljoenen kleine systemeen gebouwd werden is, net zoals voor zonnepanelen, de prijs gekelderd en is de technologie toegankelijk voor zowat iedereen.

Interessant is dat een aanzienlijk deel van deze technologie voor het eerst opkwam in ontwikkelingslanden, gedreven door de behoefte aan en de afwezigheid van drinkwater- en rioolnetten. Het is duidelijk dat het systeem wordt aangedreven door hernieuwbare energie, waarbij het gebruik van chemicaliën, voornamelijk zouten, wordt vermeden die tot residuen zouden leiden of elders emissies zouden veroorzaken. De rol van de overheid is sterk veranderd, van producent van drinkwater zijn ze nu controlerende instanties geworden via Internet of Things-toepassingen. Het onderzoek aan de FBW heeft een sterke bijdrage geleverd via het ontwikkelen van de basisconcepten en het opzetten van de nieuwe technologie die de personalisering van het water, vooral in een context van gezondheid, mogelijk gemaakt heeft.

Korneel Rabaey