Jong-ZAP-platform

Het jong-ZAP-platform van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen is in 2016 gestart als een groep jonge professoren van uiteenlopende onderzoeksgebieden. Elke recent aangestelde professor van de faculteit (tenure track, BOF-ZAP, ERC, ...) kan lid worden.

Waarom?

Het jong-ZAP-platform verenigt alle recent aangestelde professoren van de faculteit om

  1. Van elkaar te leren;
  2. Over wetenschap te communiceren;
  3. De zichtbaarheid en de stem van de recent aangestelde professoren te versterken.

Hoe?

We komen ongeveer 3 tot 5 keer per jaar samen. Dan vergaderen we ongeveer een uurtje en doen we daarna samen een activiteit. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door prof. Pieter De Frenne.

Meer info