Julie Daelman

Julie Daelman (zij/haar) is mandaatassistent binnen de onderzoeksgroep CESLAS (vakgroep Revalidatiewetenschappen) aan de Universiteit Gent. Onder begeleiding van prof. dr. Evelien D'haeseleer en prof. dr. Kristiane Van Lierde voert ze onderzoek uit naar de Nederlandse taalvaardigheden van meertalige kinderen in Vlaanderen en de diagnostiek van taalproblemen bij meertalige kinderen binnen de logopedische praktijk. Reeds tijdens haar opleiding tot Master in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen (afstudeerrichting Logopedie) aan de Universiteit Gent toonde ze een bijzondere interesse voor thema's als internationalisering & interculturaliteit en hulpverlening bij kwetsbare populaties. Deze interesse resulteerde later in vrijwilligerswerk als logopedist bij meertalige kinderen met een beperking in Sri Lanka en vormt heden ten dage een belangrijke drijfveer voor haar doctoraatsonderzoek.


Recente publicaties      ||     Volledige bibliografie      ||      Research Explorer