Sorana Toma

Ik ben assistent-professor in migratie- en vluchtelingenstudies aan de Universiteit Gent sinds september 2020. Mijn onderzoek richt zich zowel op de patronen en drijfveren van internationale migratie als op de dynamiek die etnisch-raciale ongelijkheden in Europese samenlevingen vormgeeft. Ik ben vooral geïnteresseerd in kwesties die verband houden met de segregatie van immigranten in woonwijken en ben van plan te onderzoeken hoe deze zich verhouden tot ongelijkheden in (toegang tot) gezondheid(szorg). Verder ben ik momenteel een PI in het MOBILIZE-project, waarbij ik onderzoek doe naar de kruispunten tussen migratie en massamobilisatie. Voordat ik bij UGent en CESSMIR kwam, was ik assistent-professor in de sociologie aan de Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration Economique (ENSAE), binnen het Centrum voor Onderzoek naar Economie en Statistiek (CREST), in Parijs. Ik heb een PhD en MSc in sociologie van de Universiteit van Oxford.


Recente publicaties      ||     Volledige bibliografie      ||      Research Explorer