Reproductieve biologie (RBU)

Wie zijn we

 Ons team wordt geleid door Prof. dr. Ann van Soom. Ons onderzoek is gericht op de interactie van embryo’s, eicellen en spermacellen met hun omgeving, bij verschillende diersoorten. Ook verfijnen we invries- en cultuurtechnieken.

 

 RBU-team

 

 

Prof. dr. Ann Van Soom

Hoofd

Prof. dr. Bart Gadella (Utrecht)

Gastprofessor

Gertjan Vermeire

Laborant

Ekram Balghou

Laborant

drs. Annelies Raes

Doctoraatstudent

drs. Tine De Coster

Doctoraatstudent

drs. Andrea Fernandez Montoro

Doctoraatstudent

drs. Camilla Benedetti

Doctoraatstudent

drs. Guillaume Domain

Doctoraatstudent

drs. Nima Azari

¨Doctoraatstudent

drs. Adriana Karcz

Doctoraatstudent

drs. Hiba Ali Hassan

Doctoraatstudent

drs. Penelope Banchi

Doctoraatstudent

dr. Guilherme Rizzoto

Postdoctoraal medewerker

dr. Krishna Pavani

Postdoctoraal medewerker

Wat doen wij

We willen het antwoord vinden op de vraag : "Hoe reageren embryo's op hun omgeving en hoe kunnen we de in vitro embryo productie verbeteren".


Embryo differentiatie wordt onderzocht bij verschillende dierenmodellen (rund, paard, varken etc) en vergeleken met in vivo embryo’s die als ijkpunt (maternale interactie) dienen. We hebben vroeger aangetoond dat embryo differentiatie wordt beïnvloed door de maternale omgeving en door het cultuurmedium.
Recent hebben we aangetoond dat stress ook een invloed heeft op de eicelkwaliteit en spermatogenese bij het rund, en bijgevolg op de resulterende embryo's. We gebruiken transcriptoom- en proteoomanalyses om moleculen te identificeren die een sleutelrol spelen in de embryonale ontwikkeling.

Momenteel focussen we op de rol van extracellulaire vesikels als signaalmoleculen voor de communicatie tussen embryo’s onderling of tussen embryo en maternale omgeving.
We doen ook praktijkgericht onderzoek waarbij we methoden verbeteren om eicellen te vitrificeren en sperma in te vriezen. Hiervoor gebruiken we onze eerder verworven kennis van de signaalmoleculen.

Een meer fundamentele onderzoekslijn is gericht op signaalpaden die betrokken zijn bij eicel- en embryo-ontwikkeling alsook op de ontwikkeling van een 3D-cultuur van de follikel en de eileider met behulp van heel kleine vloeistofhoeveelheden (microfluïdica).

 

Het RBU vervult als onderdeel van de UGent taken op het gebied van: