Openbare verdediging

Om de faculteit de mogelijkheid te geven de centrale studentenadministratie op de hoogte te brengen van haar toelating tot verdediging van het proefschrift, dient de doctorandus zijn/haar uitnodiging tot de doctoraatsverdediging (voorbeeld) per email te sturen naar en