Vaardigheden

Medische wetenschappen maken gebruik van Latijnse terminologie. Noties van Latijn zijn nuttig, maar geen noodzakelijke voorwaarde om te slagen. Een sterk geheugen is een belangrijke vereiste voor zowat alle medische vakken.

Fysieke factoren spelen zowel voor de opleiding als voor het beroep een belangrijke rol. Uithoudingsvermogen is ook nodig om de studie tot een goed einde te brengen. Studeren is immers een fulltime opdracht, zeker in de masterjaren, wanneer het werk in de klinieken bijna alle vrije uren opslorpt.

Een andere belangrijke vaardigheid is uiteraard het vermogen om zelfstandig te werken. Universitaire studies veronderstellen veel zelfstudie en een persoonlijke inzet. Er wordt een begeleiding aangeboden, maar de student beslist zelf of hij er gebruik van maakt.

Als dierenarts kom je niet alleen met dieren in contact. Je hebt ook vaak contact met de eigenaar van de dieren en met allerlei vertegenwoordigers van bedrijven of officiële instanties. Wie een reputatie wil opbouwen en in stand houden, dient naast de technische capaciteiten ook over goede sociale vaardigheden te beschikken. Zeker in de sector kleine huisdieren heeft de behandeling heel wat sociale en psychologische aspecten.