Procedures voor de terugvordering van kosten

  1. Vraag erkenning aan door het online formulier in te vullen. Het totale aantal terugbetaalbare cursussen is beperkt tot drie gespecialiseerde cursussen en één vaardigheidstraining (alleen cluster Onderzoek & Valorisatie).
  2. Registreer u voor de cursus. Inschrijving verloopt via de organisatoren van de cursus in kwestie.
  3. Vraag de vakgroep om het inschrijvingsgeld te betalen. Gebruik hiervoor bij voorkeur een E-kas (E/xxxxx/xx) van uw vakgroep of promotor. Zorg ervoor dat de inschrijvingskosten (en eventuele gerelateerde kosten) vooraf betaald worden. Merk op dat we niet naar D-kassen kunnen terugboeken.
  4. Vorder na afloop van de cursus het inschrijfgeld en de bijbehorende kosten (indien van toepassing) terug. De doctoraatsstudenten dienen de volgende documenten uiterlijk drie maanden na voltooiing van de cursus in te leveren:
  • A) PDF-bestand met de goedgekeurde erkenningsaanvraag
  • B) bewijs van succesvolle deelname
  • C) SAP bewijs van betaling van een E-kas van de vakgroep of de promotor (enkel Universiteit Gent). Als het inschrijvingsgeld betaald werd door de werkgever (andere dan Universiteit Gent): gelieve doctoralschools@UGent.be te contacteren

De documenten dienen opgestuurd te worden naar het Doctoral Schools Kantoor, Dienst Onderzoek, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, doctoralschools@UGent.be.

Voor alle vragen over de terugbetalingsprocedure, gelieve een e-mail te sturen naar doctoralschools@UGent.be.

BELANGRIJK: De documenten moeten uiterlijk drie maanden na de succesvolle voltooiing van de cursus naar de Dienst Coördinatie Doctoral Schools worden opgestuurd. Onvolledige dossiers worden niet aanvaard.