Hoe voorspel je straling van toekomstige 5G-netwerken?

(21-09-2022) Sergei Shikhantsov onderzoekt in zijn doctoraat hoe straling van 5G-netwerken - met het oog op menselijke blootstelling – beter voorspeld kan worden.

Draadloze communicatie wordt tegenwoordig beschouwd als een integraal en onmisbaar deel van ons alledaags leven. De continu stijgende vraag naar connectiviteit en het grote aantal opkomende innovatieve industriële toepassingen sturen de ontwikkeling van vijfdegeneratienetwerken (5G) en het enthousiasme voor de invoering ervan aan. Wereldwijd wordt het mobiele dataverkeer verwacht te groeien met 40% per jaar!

De snelle uitrol van 5G-netwerken in landen over de hele wereld doet de bezorgdheid toenemen bij de bevolking over de menselijke blootstelling aan de straling opgewekt door de nieuwe technologieën.

In Europa zijn er regels die het niveau van straling inperken. De naleving van de bestaande voorschriften wordt gewoonlijk geëvalueerd aan de hand van een rechtstreekse meting van straling in een operationeel netwerk, gebruik makend van gestandariseerde meetprocedures.

“Recent uitgerolde 5G-netwerken moeten hun volledig potentieel qua dataverkeer echter nog bereiken, wat er voor zorgt dat meetresultaten nog niet representatief kunnen zijn”, vertelt Sergei.

“Daarenboven zijn de huidige meetprocedures ontwikkeld voor de 2G–4G-netwerken waardoor ze eerst geactualiseerd moeten worden om 5G-specificiteiten correct te kunnen evalueren”, vervolgt Sergei.

“Daarom worden er naast metingen ook veelvuldig numerieke simulaties ingezet om de menselijke blootstelling te voorspellen. Maar ook hier werd tot nog toe geen diepgaande aangepaste methode voorgesteld”, zegt Sergei.

“In mijn doctoraat ontwikkelde ik verbeterde numerieke simulaties om tot realistische voorspellingen te kunnen komen van menselijke blootstelling aan 5G-straling”, besluit Sergei.

Lees een uitgebreidere samenvatting of het volledige doctoraat

-

Titel doctoraat: Elektromagnetische blootstelling van mensen aan ultrakleine cellen en massieve MIMO-technologieën

-

Sergei Shikhantsov

Sergei Shikhantsov behaalde zijn bachelor en Master in Toegepaste Natuurkunde en Wiskunde aan het Moskouse Instituut (Staatsuniversiteit) voor Natuurkunde en Technologie (Moskou, Rusland), respectievelijk in 2014 en 2016. Tijdens zijn bachelor werkte hij aan de numerieke simulaties van het elektromagnetische veld en de elektronenbundeltracering voor de bouw van het diagnostische apparaat voor de bundeldiagnose van de geladen deeltjesversneller. Tijdens zijn master werkte hij aan de numerieke methoden voor monoculaire machinevisie en schreef hij een conferentiepaper.

Eind 2016 stapte hij over naar de WAVES-onderzoeksgroep aan de Universiteit Gent (Gent, België), waar hij begon aan zijn doctoraat in Engineering Physics. Zijn onderzoeksactiviteiten waren gericht op het toepassen van de methoden van computationele elektrodynamica om nieuwe numerieke benaderingen te ontwikkelen voor de beoordeling van de menselijke blootstelling aan elektromagnetische velden en propagatiemodellering van toekomstige draadloze netwerken.

Tijdens zijn promotieonderzoek was hij eerste auteur van vijf publicaties in internationale, door vakgenoten beoordeelde tijdschriften en presenteerde hij zijn resultaten op zes internationale conferenties. Daarnaast heeft hij als co-auteur bijgedragen aan drie publicaties in internationale tijdschriften.

Contact: Sergei Shikhantsov, Piet Demeester, Wout Joseph

 -

Redacteur: Jeroen Ongenae - Illustrator: Roger Van Hecke