Studenten 3e bachelor ingenieurswetenschappen halen zilver op de EBEC ingenieurscompetitie

(02-09-2022) Cédric Catry, Robbe Gaeremynck, Toon Lanszweert en Thomas Van Acker namen het op tegen de beste teams van verschillende universiteiten uit heel Europa en behaalden de 2e plaats.

Het team wist de 1ste plaats te behalen in de lokale ronde (EBEC Gent) én in de nationale ronde in Louvain-la-Neuve (EBEC Benelux). Hiermee nomineerden ze zich voor de Europese finale in Zagreb. Daar mochten ze een week lang strijden met de beste teams uit heel Europa om de titel "BEST Engineers of Europe"  te bemachtigen.

EBEC Gent

Tijdens de lokale ronde werd gevraagd een constructie te ontwikkelen die in staat is een ballast omhoog te tillen door gebruik te maken van windenergie, en dit met zo goedkoop mogelijke materialen. Ze bouwden een kleine windmolen van karton, saté-stokjes en duct tape die de windkracht efficiënt kon omzetten in een trekkracht om het gewicht omhoog te tillen.  De jury, bestaande uit enkele professoren van de faculteit, bekroonde hen tot winnaar van de lokale ronde.

EBEC Benelux

Bij EBEC Benelux dienden ze te onderzoeken hoe auto's beschermd kunnen worden tegen hagelstenen en de schade die ze aanrichten. Ze ontwierpen een modulair, opblaasbaar schild gemaakt van high-strength polymeren die de impact van hagelstenen kan absorberen. Met hun verslag over het ontwerpproces en het wiskundig model dat ze gebruikten voor de materiaalkeuze behaalden ze opnieuw de 1ste plaats.

EBEC Finale

In de finale was de opgave tweevoudig. Bij de eerste opdracht dienden ze een huishoudapparaat te ontwerpen om medisch afval (naalden, mondmaskers...) te ontsmetten en te sorteren om recyclage van de materialen te vereenvoudigen. Men vroeg ook een niet-functioneel prototype te bouwen. De 2e opdracht werd gesponsord door Siemens en COBOD. Zij vroegen om een 3D-printer te ontwikkelen die flatgebouwen kan printen. COBOD is namelijk marktleider op vlak van 3D-printers voor de bouwsector, maar hun huidige technologie kampt met enkele problemen. Hun ontwerp bouwde verder op de printers van COBOD en loste die problemen op. Siemens en COBOD bekroonden hen daarom met de 1ste plaatst voor deze opdracht. Uiteindelijk werden ze 2e in het volledig klassement.

Team

  • Cédric Catry, 3e bachelor ingenieurswetenschappen chemie
  • Robbe Gaeremynck, 3e bachelor ingenieurswetenschappen elektrotechniek
  • Toon Lanszweert, 3e bachelor ingenieurswetenschappen elektrotechniek
  • Thomas Van Acker, 3e bachelor ingenieurswetenschappen computerwetenschappen

De European BEST Engineering Competition (EBEC)


De European BEST Engineering Competition (EBEC) is een Europese competitie voor ingenieursstudenten. De webstrijd wordt georganiseerd door de Board of European Students of Technology (BEST), een organisatie die studenten uit STEM-richtingen van over heel Europa verenigt. EBEC is opgebouwd uit verschillende rondes. Kandidaten nemen eerst deel aan de lokale ronde en het beste team stoot door naar de nationale/regionale ronde. Tot slot mogen de winnaars deelnemen aan de Europese finale.

BEST Ghent is de lokale BEST groep aan onze faculeit. Zij organiseren onder andere zomercursussen aan verschillende Europese universiteiten waar studenten van de FEA aan kunnen deelnemen.