Curriculumcommissie

Taakomschrijving

heeft bevoegdheid om namens de faculteitsraad te beslissen over :

  • aanvragen voor studieduurverkorting en vrijstelling van bepaalde examens op grond van vroeger behaalde diploma's
  • aanvragen voor toelating om onderwijsactiviteiten te volgen en examens af te leggen aan een andere Belgische universiteit of een instelling van academisch onderwijs in het buitenland
  • aanvragen voor geïndividualiseerde trajecten (GIT)
  • voorstellen van opleidingsonderdelen naar keuze
  • masterproef: goedkeuring taal, titel en samenstelling leescommissies

Samenstelling

Voorzitter

Hennie De Schepper (onderwijsdirecteur)

ZAP

Marijke Steeman (voor OCingwA), Bart Dhoedt (voor OCingwBa), Tom De Mulder (voor OCingwB), Joris Thybaut (voor OCingwCTM), Lieven Eeckhout (voor OCingwC), Pieter Rombouts (voor OCingwE), Jeroen Beeckman (voor OCingwTN), Michel De Paepe (voor OCingwWE), Patrick Segers (voor ACingwBaBIT en OCingwMaBIT), Nicolas Le Thomas (voor OCingwMaFOT), Birger Raa (voor OCingwMaBS), Michiel Dehaene (voor OCMaSRP), Ruben Van Coile (voor OCingwMaFSE),  Matthias Vanderhaegen (ter vervanging van OCingwMaNE-voorzitter), Lieva Van Langenhove (voor OCingwMaTEX), Geert Verdoolaege (voor OCingwFUSION-EP en OCFUSION E-DC), Kevin Van Geem (voor OCC-PLANET), Kurt Stockman (voor OCingwBa, OCindwMPA en OCSOMI), Jo Verhaevert (voor OCingwBa en OCindwEI), Ludwig Cardon (voor OCindwEM/E), Jos Knockaert (voor OCindwIO), Wouter De Corte (voor OCindwB), An Verberckmoes (voor OCindwCH), Veerle Ongenae (voor OCindwI), zie ATP (voor OCINON)

OAP

Femke De Backere, Jasper Goethals, Eva Loccufier

ATP

Kristel Dewulf (ter vervanging van de OCINON-voorzitter)

Studenten

ingenieurswetenschappen: Sander De Meyer, Frances Van Wesemael
industriële wetenschappen Kortrijk: Laura Devoldere, NN
industriële wetenschappen Gent: Jelle Guiliams, NN

Ambtshalve

Sarah Bogaert (trajectbegeleider ingenieurswetenschappen - secretaris), Greet De Beer (studie- en trajectbegeleider), Ingrid De Rycke (FSA), Annelies Holvoet (trajectbegeleider industriële wetenschappen Gent), Carine Vertriest (FSA industriële wetenschappen Kortrijk)

Vergaderingen

    De verslagen vanaf academiejaar 2014-2015 kunnen geraadpleegd worden via documentenbeheer