Toelating tot het doctoraat voor houders van een buitenlands diploma

Voor een buitenlands gediplomeerd kandidaat-doctorandus met uitdrukkelijk akkoord van een UGent-promotor en voldoende financiering is er de PhD Wizard waarop de UGent-promotor zijn/haar kandidaat kan registreren


Voor de andere buitenlands gediplomeerde kandidaat-doctorandi: zie de UGent-pagina's for PhD candidates and students