Commissie Diversiteit en Inclusie

Opdracht

Het project Facultaire Verankering van het diversiteitsbeleid kadert binnen de doelstellingen van het Strategisch Plan. Per faculteit dient een diversiteitsteam opgezet te worden. Dit team bestaat uit een vaste kern van één diversiteitscoördinator (ZAP) die deel uitmaakt van de universitaire Werkgroep Diversiteit & Gender, één of meerdere aanspreekpunten diversiteit (OAP en/of ATP) en verder aangevuld met andere medewerkers (ZAP, OAP, ATP) en studenten die belangstelling hebben voor het diversiteitsthema. Daarnaast kan het team ook interne of externe experten aanspreken ter versterking. Personeelsleden die deel uitmaken van het diversiteitsteam, nemen dit op binnen hun reguliere opdracht.

Diversiteit en Inclusie wordt vanaf 2023 één van de belangrijkste pijlers waar de faculteit Economie en Bedrijfskunde actief op zal inzetten. Zeker in het kader van het internationale AACSB-accreditatielabel die de faculteit kreeg in februari 2023.

Qua operationele doelstellingen, focust de commissie Diversiteit & Inclusie zich op het: 

(1) Verhogen van de diversiteitssensitiviteit en bevorderen van inclusie bij medewerkers.

(2) Verhogen van de doorstroom bij studenten uit minderheidsgroepen.

 

Dat meet de commissie a.d.h.v. deze indicatoren:

(1) Alle studenten en personeelsleden, ook die uit minderheidsgroepen, meer het gevoel geven erbij te horen.

(2) Reduceren van obstakels voor doorstroom onder studenten in minderheidsgroepen.

(3) Ontwikkelen van een vormingsaanbod bestaande uit een diversiteitstraining, een vorming in culturele competenties en een vorming in vooroordelen .

(4) Curricula, lessen en leermateriaal worden gescreend op diversiteitssensitiviteit en geremedieerd.

Samenstelling

Diversiteitscoördinator: Ilse Ruyssen
Leden:

 • Zelfstandig academisch personeel
  • Tarik Aouam
  • Bart Defloor
  • Selien De Schryder
  • Veronique Limère
  • Kursat Önder
  • Greet Van Hoye
 • Assisterend en overig academisch personeel
  • Catherine Acosta Garcia
  • Khalid Mehmood
  • Julia Mokhtar
  • Pooria Jafari
  • Dmytro Panchuk
 • Administratief en technisch personeel
  • Lies Vermeesch
  • Lauren Eeckhout
 • Studenten (meer info vindt u op www.stuveco.be)
  • Jolan Descheemaecker
  • Jesse Lema
  • Yousra Llouh
  • Sarah Nel
  • Inge Strynck
  • Merel Van Bouchaute
  • Jaco De Bacquer
  • Yousra Llouch