Aandachtspunten werkstudenten per opleiding

Extra aandachtspunten voor werkstudenten per opleiding

 

Naast de algemene tips en tricks die worden gegeven, kennen de opleidingen aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde soms ook nog een specifieke situatie waar de werkstudent zich bewust dient van te zijn voor hij zich inschrijft in de opleiding.

 

Handelswetenschappen

In de master Handelswetenschappen zit een verplichte stage van 11 weken (4 dagen per week). De stage kan niet worden gelopen op de huidige werkplek aangezien er geen persoonlijke, familiale of professionele band mag zijn tussen de stagiair en de stageplaats. Hierdoor moet een werkstudent zichzelf in de mogelijkheid zien om gedurende elf weken afwezig te zijn op de werkplek (inzetten verlof, opnemen verlofstelsel, …).

Bestuurskunde en publiek management

In de 3de bachelor Bestuurskunde en publiek management zit een verplichte stage van 9 weken (4 dagen per week). De stage kan niet worden gelopen op de huidige werkplek aangezien er geen persoonlijke, familiale of professionele band mag zijn tussen de stagiair en de stageplaats. Hierdoor moet een werkstudent zichzelf in de mogelijkheid zien om gedurende negen weken afwezig te zijn op de werkplek (inzetten verlof, opnemen verlofstelsel, …).

Binnen de opleiding Bestuurskunde en Publiek management volgt de student verschillende ‘seminaries’. De seminaries vragen aanwezigheid omwille van veldwerk, excursies, groepswerk, …

 

Economische wetenschappen/Economics

In deze opleiding zijn geen specifieke extra aandachtspunten. Echter dient de student wel rekening te houden met de andere tips rond werken en studeren. De student dient voldoende flexibel te zijn en realistisch te zijn bij het samenstellen van zijn vakkenpakket per academiejaar.

Toegepaste economische wetenschappen/Business Economics

De master Business Economics is een modulair ingerichte master. Dit betekent dat de lessen op 6 lesweken worden gegeven (in plaats van op 12 weken) en dat er dus ook veel meer les is per week. In deze korte periode van 6 weken wordt de student beoordeeld via een examen, paper en/of groepswerk. Omwille van de intensiteit van deze vakken kan het voor een werkstudent zeer moeilijk zijn dit ingepland te krijgen.

Handelsingenieur/Business Engineering

In deze opleiding zijn geen specifieke extra aandachtspunten. Echter dient de student wel rekening te houden met de andere tips rond werken en studeren. De student dient voldoende flexibel te zijn en realistisch te zijn bij het samenstellen van zijn vakkenpakket per academiejaar.

 

Algemene Economie

In deze opleiding zijn geen specifieke extra aandachtspunten. Echter dient de student wel rekening te houden met de andere tips rond werken en studeren. De student dient voldoende flexibel te zijn en realistisch te zijn bij het samenstellen van zijn vakkenpakket per academiejaar.

Bedrijfseconomie: bedrijfseconomie

Een aantal keuzevakken in de master worden modulair gegeven. Dit zijn vakken die geconcentreerd worden gegeven op 6 lesweken en waarvan de punten ook worden verdiend in deze zes weken. Dit is voor werkstudenten vaak niet evident. Overweeg je een modulair keuzevak, bekijk dan zeker goed de studiefiche van het vak en neem contact op met de lesgever.

Bedrijfseconomie: fiscaliteit

De kracht van de opleiding Bedrijfseconomie: fiscaliteit is het beperkt aantal studenten in de opleiding.  Hierdoor wordt verschillende lessen interactief gegeven en wordt er gewerkt met praktijkgerichte casussen die worden aangeleverd door de lesgevers, die zelf ook in de praktijk staan. Het is aan te raden dat een werkstudent probeert om zoveel mogelijk van deze lessen mee te volgen. 

Daarnaast is de masterproef binnen deze opleiding een groepsopdracht. De masterproef maak je niet alleen waardoor je op regelmatige basis zal moeten samenkomen met jouw groepsleden.