Bestuur en management van Veiligheid

De onderzoeksgroep ‘Governing & Policing Security’ (www.gaps-ugent.be) situeert zich sinds 2003 op het kruispunt van bestuurskunde, management en veiligheid. Wij voeren hoofdzakelijk empirisch onderzoek uit in nauwe samenwerking met het terrein. Momenteel zoomen wij in op twee onderzoekslijnen. Een eerste is de relatie tussen technologie, innovatie en veiligheid. Een tweede onderzoekslijn gaat over netwerkvorming op het veiligheidsdomein. 

Recente publicaties