Robot-geassisteerde urologie

De onderzoeksgroep 'Urologie' focust zich binnen deze onderzoekslijn op zowel klinisch als translationeel wetenschappelijk onderzoek inzake robot-geassisteerde chirurgie binnen de urologie.

Onderzoeksprojecten

Cytokine-geleide robotchirurgie (CY-ROS -Cytokine-guided Robotic Surgery)

De primaire uitkomstmaat van deze studie is het bepalen van de diagnostische accuraatheid van serum cytokineswaarden in het voorspellen van postoperatieve paralytische ileus na robot-geassisteerde urologische heelkunde (cystectomie of niertransplantatie) in relatie tot pneumoperitoneale drukken intraoperatief.

 

Robot-geassisteerde niertransplantatie (RAKT & RAKAT - Robot-assisted kidney (auto)transplantation)

Dit onderzoek betreft prospectief klinisch onderzoek omtrent robot-geassisteerde niertransplantatie na levende donatie en autotransplantatie van de nier bij volwassenen en kinderen.

 

Computerondersteuning voor robot-geassisteerde urologische chirurgie (CASRAS - Computer-assisted support for Robot-assisted urological Surgery)

Peri-operatieve computer-geassisteerde ondersteuning bij robot-geassisteerde partiële nefrectomieën: pre-operatieve planning, intra- en post-operatieve evaluatie. Artificiële intelligentie ("deep learning") wordt gebruikt voor het automatiseren van de productie van 3D nier(perfusie)modellen en het ontwikkelen van autonome robot-assistentie.

 

Prospectieve opvolging van uro-oncologische chirurgie (URO-ONCO PROSPECTIEF)

Dit betreft prospectief klinisch onderzoek waarbij we de diagnostiek en behandelingen onderzoeken van patiënten die geopereerd worden voor urologische tumoren van blaas, nier, urinewegen, prostaat en testis.

Samenwerkingsverbanden

  • Samenwerking met verschillende diensten van UZ Gent: Radiotherapie, Medische Oncologie, Nucleaire geneeskunde, Pathologische anatomie, Thoracale en vasculaire heelkunde, Nefrologie, Anesthesie , Radiologie en Medische Beeldvorming
  • Samenwerking met de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur (UGent) en IBiTech
  • Nationale samenwerking met ORSI Academy in Melle
  • Internationale samenwerkingen: Hertfordshire and Bedfordshire Urological Cancer Centre (UK), Lister Hospital (UK) voor de CY-ROS trial en de EAU Robotische Urologie Sectie (ERUS - EAU Robotic Urology Section) RAKT werkgroep voor een gemeenschappelijke online prospectieve database

Publicaties (in het Engels)

Vragen?

  • Sofie Everaert, studieverpleegkundige

09 332 59 73

  • Charles Van Praet, onderzoeker

09 332 19 55

  • Karel Decaestecker, onderzoekscoördinator

09 332 01 39