Seksueel geweld

De onderzoeksgroep 'Verloskunde en Prenatale Diagnostiek' voert binnen deze onderzoekslijn onderzoek uit naar de globale impact van seksueel geweld.

In oktober 2017 werden 3 Zorgcentra na Seksueel Geweld geopend in België (Gent, Brussel en Luik). Ondertussen zijn deze 3 Zorgcentra bestendigd en is de overheid bezig met uitbreiding naar andere provincies.

Onderzoeksprojecten

Evaluatie van de implementatie, aanvaardbaarheid en uitkomst van de Belgische Zorgcentra na Seksueel geweld vanuit het perspectief van de patiënten, hun steunfiguren, de gezondheidswerkers en de andere samenwerkingspartners

 

Het beter begrijpen van de mechanismen, de aard, de prevalentie en het effect van seksueel geweld bij vrouwen, mannen en transgenders van verschillende seksuele oriëntaties en wettelijke statussen in België

 

Conceptualiseren van een sensitieve zorg voor seksuele en genderminderheden in de Belgische Zorgcentra na Seksueel Geweld: van theorie naar richtlijnen

 

Het aanpakken van intiem partnergeweld: implicaties voor medische leerplannen in Mozambique

 

Vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld in Maputo Cidade en en de provincies Zambéziac (Mozambique)

Fondsen

Deze onderzoekslijn wordt gefinancierd door FOD Belspo.

Samenwerkingsverbanden

Door het uitdenken en het implementeren van wetenschappelijk onderzoek, is er samenwerking tussen zeer veel actoren, onder andere:

  • Prof. Ines Keygnaert, lid van het International Centre for Reproductive Health (ICRH), onderzoeksgroep en een multidisciplinair centrum binnen de vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg, faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, UGent
  • Prof. Guy T'Sjoen (vakgroep Inwendige Ziekten en Pediatrie, Faculteit Geneeskunde)
  • Prof. Tom Vanderbeken (Faculteit Rechten en Criminologie, UGent)
  • Prof. Martin Valcke (Vakgroep onderwijskunde, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen)

Daarnaast zijn er ook samenwerkingen in het buitenland: met faculteiten en met buitenlandse onderzoekers in hetzelfde domein (Duitsland, Mozambique ..).

Publicaties (in het Engels)

Vragen?

  • Saar Baert, doctoraatsstudent