Pediatrische endocrinologie

Onze afdeling verbetert de medische en psychosociale zorg voor personen met een aandoening die van invloed is op de ontwikkeling van het geslacht (DSD: difference/disorder of sex development) en voor transgender en gender diverse jongeren, door middel van niche translationeel onderzoek.

Onderzoeksactiviteiten

Ons onderzoek spitst zich toe op de embryonale gonadale ontwikkeling bij de mens, het onderhoud van de gonaden en het risico van kiemcelkanker bij dysgenetische gonaden. Een andere onderzoekslijn richt zich op de seksuele dimorfe werking van geslachtssteroïden op verschillende functies van het lichaam, in het bijzonder tijdens de puberteit. Verder nemen we deel aan psychosociaal onderzoek gerelateerd aan DSD. Wij hebben sterke samenwerkingsverbanden met de afdelingen Pathologie, Medische Genetica, Basiswetenschappen, Endocrinologie, Urologie en Psychologie.

Onderzoeksstaf