Laatste nieuws en activiteiten

Een terugblik op ons eerste live symposium “Improving Quality and Safety in primary care: lessons from an international perspective”.

 Op 25 oktober 2021 mochten we onder massale belangstelling Prof. Marshall (Royal College of General Practitioners, UK) en dr. Adrian Rohrbasser (Universiteit van Bern, Zwitserland) verwelkomen in de Universitaire Stichting te Brussel. Afsluiten deden we met een interactief debat met onder meer Brieuc Van Damme (RIZIV-IMANI), Roel Van Giel (Domus Medica), Prof. Jan De Maesseneer WHO Collaborating Centre on Family Medicine and Primary Health Care) en Hilde Deneyer (VIKZ). Dit symposium werd mede mogelijk gemaakt door de Zwitserse Ambassade en RE: Think Switzerland.

U kan de presentaties en opnames van onze internationale sprekers terugvinden via de volgende link: https://youtu.be/pRGfCBM9OWU.

Herwerkte versie van het handboek “Recht en bio-ethiek”.

 Prof. Tom Goffin (Q&S) brengt samen met collega Prof Nys (KUL) een herwerkte versie van het handboek gezondheidsrecht ‘Recht en bio-ethiek” uit. Dit boek geeft de niet-juridisch geschoolde zorgverlener alle noodzakelijke inzichten om – in versterkt vertrouwen – zorg voor de gezondheid te geven.

Meer info: Recht en bio-ethiek | Uitgeverij LannooCampus

Succesvolle start van ons expertisecentrum Quality and Safety Ghent.

In aanwezigheid van onder meer minister Wouter Beke, Dirk Dewolf (Administrateur-generaal bij Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid) en Jan Bertels (kabinetschef minister Vandenbroucke) gingen we op 28 april 2021 officieel van start met ons expertisecentrum rond kwaliteit en veiligheid in de eerstelijnszorg.

Het startevent kan worden herbekeken via volgende link: https://youtu.be/DejIudCUZUM.