Commissie Milieu

De facultaire Commissie Milieu wil naast de wettelijke bepalingen tegemoet komen aan een reële facultaire vraag naar en nood aan een actief bijdragen aan de verbetering van milieu-aspecten op de werkvloer.

De Commissie Milieu bestaat uit 3 werkgroepen:

  • Werkgroep Gezondheid en EHBO
    vaste leden: facultaire eerstehulpverleners
  • Werkgroep Veiligheid en Noodplanning
    vaste leden: facultaire leden van de eerste interventieploeg
  • Werkgroep Milieu
    leden: duurzaamheidscoördinatoren van de vakgroep of dienst

Voorzitter: Milena De Wael