Studiebegeleiding voor eerstejaarsstudenten

Ben je niet geslaagd voor 1 of meer vakken? Maak dan zeker gebruik van de remediëringsinitiatieven die je worden aangeboden. Op die manier kan je je resultaten in het tweede semester substantieel verbeteren. Er wordt begeleiding aangeboden in velerlei vormen.
Bekijk zeker het stappenplan voor een geslaagd tweede semester!

Voor wie?

Voor alle eerstejaarsstudenten en studenten die één of meerdere vakken uit een eerste bachelor opnemen (GIT- en schakelstudenten).

Wat?

Het hoger onderwijs op academisch niveau verschilt in vele opzichten van het secundair onderwijs: grotere hoeveelheden leerstof verwerken, autonomer leren werken, wennen aan nieuwe werkvormen, een juiste studiemethode ontwikkelen, een goede studieplanning maken enz. Vooral in het eerste jaar is dat dus een grote aanpassing en vaak een moeilijke zoektocht.

Voor studieadvies en het verhelpen van studieproblemen kan je terecht bij de studiebegeleiders. Zij organiseren infosessies over studievaardigheden (studiemethode en –planning), over blok en examens, examenreglement, ... Daarnaast kan je ook steeds individueel bij de studiebegeleider een afspraak maken in verband met:

 • advies bij problemen in verband met je studiemethode, je studieplanning of je studiekeuze.
 • methodologische en praktische problemen in verband met de algemene opleidingsonderdelen (faculteitsbrede vorming).
 • begeleiding bij persoonlijke, studiegebonden problemen.
 • informatie omtrent de examens en de voorbereiding daarop, het examenreglement, ...
 • een evaluatie van je studieaanpak: individuele feedback na de bekendmaking van de examenresultaten (evaluatie studiemethode, heroriëntering, hoe je studie anders aanpakken ...).
 • terugvragen van leerkrediet door overmacht omwille van corona of door overmacht om andere redenen (ziekte, een overlijden in de familie, …)
 • studievoortgang: o.a. het aantekenen van beroep tegen een weigering tot inschrijving
 • het bespreken of het zinvol is om het eerste jaar over te doen
 •  ...

Een link naar het universiteitsbrede trainingsaanbod (o.a. efficiënter studeren, faalangst, uitstelgedrag, slaapproblemen) vind je op de pagina van de Afdeling Studieadvies .

Ook de info (o.a. de week-, semester- en blokplanner, de brochures 'Efficiënter Studeren, ‘Denk Wijzer!’ en ‘Schrijf Wijzer!’) en aankondigingen op Ufora (‘Monitoraat Letteren en Wijsbegeerte – AX00004’) verdienen regelmatig je aandacht.


Je vindt ons ook op Facebook: Monitoraat Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

Contact

Hieronder vind je de agenda's van de studiebegeleiders voor de eerstejaars en kan je een afspraak maken. Klik op de datum van je keuze; boek je afspraakmoment en bevestig. Hierna ontvang je een bevestigingsmail met alle gegevens. 

Kan je toch niet aanwezig zijn op een afspraak? Verwittig de studiebegeleider dan zo snel mogelijk zodat dit tijdsblok vrij komt voor een andere student. Dit kan door op de annuleringslink te klikken in de bevestigingsmail.

Heb je heel veel vragen of is wat je wil bespreken zeer complex, dan kan je eventueel 2 aansluitende afspraakmomenten boeken zodat er voldoende tijd is om je vragen of problemen te bespreken.

 

 


Milena De Wael

 • Archeologie
 • Geschiedenis
 • Kunstwetenschappen
 • Moraalwetenschappen
 • Wijsbegeerte

milena.dewael@ugent.be

Blandijnberg 2
bureau 05.03.100.040B - route

 

Milena De Wael is afwezig wegens ziekte.

Studenten Kunstwetenschappen en Archeologie kunnen bij haar collega Klaar Vanopstal terecht.

Studenten Geschiedenis, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen kunnen bij haar collega An Vierstraete terecht.


An Vierstraete

 • Afrikaanse talen en culturen
 • Oosterse talen en culturen
 • Oost-Europese talen en culturen
 • Taal- en letterkunde

Blandijnberg 2
bureau 05.03.100.040C - route

 

Afspraken verlopen uitsluitend online via Microsoft Teams. Je vindt de nodige instructies in de bevestigingsmail die je ontvangt na het boeken van je afspraak in onderstaande kalender. Je kan mij natuurlijk ook via mail bereiken: an.vierstraete@ugent.be


Klaar Vanopstal

 • Toegepaste taalkunde 

Blandijnberg 2
bureau 100.051
+32 9 264 38 84


   

 

Nele Debaene

 • Toegepaste taalkunde

Blandijnberg 2
bureau 100.051
+32 9 264 38 85

 

Je vindt de nodige instructies in de bevestigingsmail die je ontvangt na het boeken van je afspraak in onderstaande kalender. Gelieve je afspraak ten laatste een dag op voorhand in te boeken.