Bachelor-en Masterproef suggesties Kjell Bleys

Bachelorproef

Thema's en auteurs die aan bod komen in de cursussen

Hedendaagse ethiek: continentale traditie

 •  Hegel: politieke, sociale en geschiedenisfilosofie;
 • Kierkegaard
 • Jong-Hegeliaanse filosofie: Feuerbach, Marx, Engels
 • Marx en marxismen
 • Frankfurter Schule en kritische theorie: Horkheimer, Adorno, Marcuse, Davis, Habermas
 • Existentialistische ethiek en sociale filosofie: Sartre, Camus, de Beauvoir, Fanon
 • Ethisch denken van Lévinas, Derrida, Foucault, Badiou

Sociologie van de moraal

 • Klassieke moraalsociologieën: Marx, Durkheim, Weber
 • Sociale theorie van erkenning: Honneth, Lamont, ...
 • Morele en culturele klassenstrijd: Bourdieu, Skeggs, Tyler, ...
 • Sociologie van de justificatie: Boltanski, Thévenot, Chiapello, ...
 • Morele economieën: Thompson, Fassin, ....
 • Antropologie van de ethische subjectivering: Foucault, Mahmood.
 • Modernisering en moraal: Elias, Bauman.
 • Waardenverandering: Inglehart, ...
 • Moraalwetenschappelijk onderzoek van het ecologische vraagstuk op basis van bovenstaande methodes, denkers, theorieën.

Geschiedenis van de moderne wijsbegeerte

 • Politieke filosofieën van Hobbes, Spinoza, Rousseau, Kant, Wollstonecraft.

Maar ook

 • Ecosocialisme: Marx, Gorz, Foster, Saito, ... 
 • Filosofie en levensbeschouwing in het (secundair) onderwijs.
 • Filosofie als manier van leven: Hadot, ...