CIS (Complementaire Internationale Studies)

Het postgraduaat Complementaire Internationale Studies is een opleiding die aan houders van het diploma van master in het vertalen, master in het tolken en master in de meertalige communicatie, bekomen aan de Universiteit Gent, de kans biedt om via het Erasmus+programma een bijkomend jaar in het buitenland te studeren aan een partneruniversiteit van de faculteit. 

Het programma heeft de specifieke bedoeling om aan de deelnemers de kans te bieden een nieuwe vreemde taal te studeren en op die manier hun positie op de arbeidsmarkt te verstevigen. Het vreemde talenaanbod bestaat uit: Duits, Fins, Grieks, Italiaans, Litouws, Portugees en Turks, volgens beschikbaarheid. 

Geïnteresseerde studenten nemen in de loop van de maand december contact op met mevrouw An Desmet, coördinator internationalisering aan de vakgroep. De kandidaten worden geselecteerd op basis van een motivatiebrief en de examenresultaten in overleg met de vakgroepvoorzitter.

Het opleidingsprogramma bestaat uit 60 ECTS studiepunten (European Credit Transfer System). Minimum 40 ECTS moeten worden ingevuld met opleidingsonderdelen die de grondige studie van de nieuwe taal beogen. Als de student slaagt voor het opleidingsprogramma, krijgt hij/zij het postgraduaat getuigschrift complementaire internationale studies.

Meer info via An Desmet.