Tweede pilootproject LOOP: leveringen van 7 bedrijven worden vanaf juli gebundeld bezorgd

(15-06-2022) 7 leveranciers stappen in de tweede piloot van het LOOP-project. Zij zullen vanaf juli leveren aan de stadsrand, waarna het gebundelde volume via een groene last miler tot op de UGent-sites gebracht wordt.

De UGent is logistiek gezien een heel diverse organisatie: een heel wijd gamma aan aangekochte producten en diensten, een grote spreiding aan leveradressen en manieren van leveren, verschillende manieren hoe men tot bestellingen komt… Dergelijke logistieke versnippering leidt tot vele (soms kleine) leveringen, die op hun beurt leiden tot verstoringen, veel transporten en veel parallel gereden kilometers tot op de eindbestemming. Deze versnippering leidt ook tot hogere kosten. Via dit pilootproject wil de UGent verder inzicht opbouwen over hoe de principes van duurzame stadslogistiek de UGent kunnen helpen om tot meer duurzame en efficiënte logistieke processen te komen en de totale kost onder controle te houden.

Het LOOP-project

LOOP@UGent staat voor Logistieke Optimalisatie aan de UGent. De doelstelling is om de interne en externe logistieke processen te optimaliseren, met name op vlak van duurzaamheid, efficiëntie en de totale kostprijs.

Een van de centrale ideeën is om zoveel mogelijk te gaan voor bundeling bij leveringen om zo het aantal verstoringen door levermomenten te verminderen en ook de afstand te reduceren die transporteurs voor de UGent binnen de stad afleggen. Een derde stap is om de resterende afstand zoveel mogelijk te ‘vergroenen’. 

Leren via pilootprojecten

De voorbije jaren werd een eerste pilootproject opgestart met één leverancier, waarbij de toelevering via een centrale stadshub verliep. Dit was in samenwerking met Stad Gent, die deelnam met 3 leveranciers.

De piloot toonde aan dat zowel een CO2-reductie als een reductie van het aantal gereden kilometers in de stad gerealiseerd kunnen worden via een bundeling van volumes, gebruik van vrachtfietsen en van duurzame bestelwagens.

In een volgende piloot willen we dezelfde methodiek toepassen bij meerdere leveranciers. Dit moet toelaten om naast duurzaamheid ook rond doelstellingen zoals efficiëntere beleveringen en de dalende beleveringskost bij stijgende volumes tot betere inzichten te komen.

Wat houdt de tweede piloot concreet in?

Een aantal belangrijke leveranciers werden bereid gevonden om - op vrijwillige basis - vanaf juli 2022 tot het einde van het jaar de UGent te beleveren volgens de principes van een duurzame stadslogistiek. Zij zullen de goederen die voor de UGent bestemd zijn, leveren in een centrale stadshub aan de rand van Gent. Daar zullen over de verschillende leveranciers heen leveringen gebundeld worden en via een duurzame bestelwagen of vrachtfiets tot op de sites van de UGent gebracht worden. De leverfrequentie wordt vastgelegd op 2 keer per week.

Het optrekken van het aantal deelnemende leveranciers en bijgevolg het vergroten van het volume dat geleverd wordt, zal de impact naar duurzaamheid vergroten ten opzichte van de voorgaande piloot. Naast de duurzaamheidsparameters zal de impact op onze interne leverpunten bestudeerd worden, evenals de positieve impact van een groter volume op de leveringskost.

Tot slot wordt inzicht opgebouwd over de drijfveren voor onze leveranciers om naar toelevering via een centrale stadshub en een duurzame ‘last miler’ over te willen schakelen. Alleen als erin wordt geslaagd om tot een win-winverhaal te komen, zal een doorbraak naar implementatie van dergelijk systeem realiseerbaar zijn.

Net zoals tijdens het eerste pilootproject werkt de UGent samen met BDLogistics. Zij verzorgen de rapportering rond CO2-reductie, reductie van aantal afgelegde km, reductie van de rijtijden binnen, alsook de reductie van het aantal ‘verstoringen’ naar de medewerkers door aflevermomenten.

Eerste bevindingen uit de voorbereiding van het tweede pilootproject

Uit de voorbereidingen van de piloot werd alvast geleerd dat het draagvlak voor groene stadslogistiek bij UGent-leveranciers de voorbije 2 jaren aanzienlijk vergroot is. Het grotere volume binnen deze piloot heeft een positief effect op de prijszetting van de groene ‘last mile’. Dit maakte de kost van groene logistiek voor een heel aantal leveranciers haalbaarder ten opzichte van enkele jaren terug.

Getuige daarvan de 7 in plaats van 1 deelnemer bij deze piloot. Ook de bundeling van leveringen op 2 vaste leverdagen (dinsdag en donderdag) betekent een aanzienlijke logistieke kostenbesparing voor de deelnemende leveranciers. Dit zal misschien even wennen zijn voor UGent-medewerkers, maar hier tegenover staat een pak minder verstoringen en natuurlijk een mooie realisatie op vlak van duurzaamheid.

Deelnemende leveranciers in deze tweede piloot zijn Chemlab, Lab9, MANUTAN, MIKO, Novolab, Staples en Westburg.

De UGent wenst alvast haar dank uit te spreken aan deze leveranciers om het belang van de LOOP-doelstellingen te ondersteunen.