Overzicht Interuniversitaire Attractiepolen (IUAP) met UGent-betrokkenheid

TitelLooptijdPromotor
Justitie & Bevolking. De Belgische ervaring in internationaal perspectief, 1795-2015 2012-2017 Prof. B. De Wever
Ontwerp van cruciale statistische methodes voor grote complexe dynamische systemen in natuurwetenschappen, biomedische en sociale wetenschappen 2012-2017 Prof. L. Duchateau
Dynamische systemen, regeling en optimalisering 2012-2017 Prof. D. Aeyels
Belgian Medical Genomics Initiative 2012-2017 Prof. A. De Paepe
Photonics@be: naar slimme fotonica in 2020 2012-2017 Prof. R. Baets
Prof. Z. Hens
Prof. K. Neyts
Fundamentele Interacties: theorie, fenomenologie en experiment 2012-2017 Prof. D. Ryckbosch
T lymfocyten: van basisbiologie tot immunotherapie 2012-2017 Prof. B. Vandekerckhove
Moleculaire signalisatie in celdood en inflammatie: een geïntegreerde aanpak van basismechanismen tot ziektemodellen 2012-2017 Prof. P. Vandenabeele (Coördinator)
De integratieve eiwitwetenschappen : van kleine moleculen tot complexe biologische systemen 2012-2017 Prof. B. Devreese
Paracriene en transcriptionele controle van celdifferentiatie in ontwikkeling en herstel van organen 2012-2017 Prof. F. Van Roy
Prof. D. Elewaut
Multidimensionaal Modelleren van Elektrische Energiesystemen 2012-2017 Prof. J. Melkebeek
Prof. M. Slodicka
Een vergelijking van regionaliteit en duurzaamheid in Pisidië, Boeotië, Picenum en Noordwest Gallië tussen de IJzertijd en de Middeleeuwen (1.000 v. Chr. - 1.000 n. Chr.) 2012-2017 Prof. F. Vermeulen
Het Belgische onderzoeksnetwerk voor atomaire, nucleaire en astrofysische studies van exotische atoomkernen 2012-2017 Prof. N. Jachowicz
Multi-schaal mechanica van grensvlak gecontroleerde materialen 2012-2017 Prof. J. Degrieck
Functionele Supramoleculaire Systemen

2012-2017 Prof. F. Duprez
Prof. G. Marin
Prof. V. Van Speybroeck
Integratie van cellulaire signaalwegen, en hun rol bij het ontstaan van ziektes 2012-2017 Prof. J. Tavernier
Geïntegreerde neurale netwerken voor perceptie, cognitie en acties in menselijke en niet-menselijke primaten 2012-2017 Prof. W. Fias

Kankercellen en hun stromale micro-omgeving: van genregulatie netwerken tot therapie 2012-2017 Prof. F. Speleman
Moleculaire en cellulaire mechanismen van elektrische exciteerbaarheid in het hart en het centraal zenuwstelsel 2012-2017 Prof. L. Leybaert
Stad en samenleving in de Lage Landen (ca. 1200-ca. 1850). De "condition urbaine": tussen veerkracht en kwetsbaarheid

2012-2017 Prof. M. Boone (Coördinator)
Groei en ontwikkeling van hogere planten (MARS) 2012-2017 Prof. D. Inzé (Coördinator)
Belang en interactie van allergie, infecties en respiratoire blootstelling aan omgevingsfactoren in chronische onderste & bovenste luchtwegaandoeningen 2012-2017 Prof. G. Joos (Coördinator)
Prof. C. Bachert
Humane leverziekte: Studie van de hepatische stamcellen en hun niche, en ontwikkeling van nieuwe modelsystemen 2012-2017 Prof. G. Leroux-Roels
Ruimte en omgeving als bepalende factoren voor eco-evolutionaire dynamieken: anthropogene omgevingen als model 2012-2017 Prof. L. Lens
Moderne uitdagingen voor fysische modellen uit de helio- en astrofysica 2012-2017 Prof. M. Baes
Planeten: Studie van Transfers, Oorsprong, Instandhouding en Evolutie van hun Reservoirs om hun levensvatbaarheid te begrijpen 2012-2017 Prof. F. Vanhaecke
Hormonen en neuroplasticiteit: een op beeldvorming gebaseerde ontdekkingstocht naar moleculaire mechanismen 2012-2017 Prof. W. Van Criekinge
Belgisch netwerk voor stochastische modellering, analyse, ontwerp en optimalisatie van communicatiesystemen

2012-2017 Prof. H. Bruneel
Prof. H. Rogier
Het systeem bodem onder druk van klimaat en landgebruiksveranderingen 2012-2017 Prof. P. Boeckx
Microbial Resource Management (MRM) in antropogene en natuurlijke ecosystemen 2012-2017 Prof. N. Boon (Coördinator)
De wereldwijde uitdaging van integratie van mensenrechten: naar een ‘gebruikersperspectief’ 2012-2017 Prof. E. Brems (Coördinator)
Rol van ontwikkelingsprocessen in de virulentie van humane pathogenen : van moleculaire mechanismen tot nieuwe therapeutische doelwitten 2012-2017 Prof. T. Coenye (Coördinator)
Aquatische systemen onder meervoudige stress: een nieuw paradigma waarbij aquacultuur en ecotoxicologie geïntegreerd worden 2012-2017 Prof. P. Sorgeloos (Coördinator)
Mechanismen van bewust en onbewust leren 2012-2017 Prof. J. De Houwer
Samenspel tussen virus en gastheer in de vroege stadia van infectie 2012-2017 Prof. H. Nauwynck