Diploma van leraar

Heb je reeds één van onderstaande lerarenopleidingen gevolgd en wens je nog een educatieve master te behalen? Bekijk jouw traject en eventuele vrijstellingen.

Educatieve masteropleiding

Je beschikt reeds over een diploma van educatieve master en wenst extra vereiste bekwaamheid te behalen?

 • Schrijf opnieuw in in de educatieve master aansluitend bij je vooropleiding
 • Neem volgende opleidingsonderdelen op:
  • Gewenste vakdidactiek (6 SP / voor talen: 2 x 3 SP) in de keuzeruimte
  • Stage (4 SP / 2 x 3 SP in talen) overeenkomstig met de opgenomen vakdidactiek(en)

Dien een vrijstellingsaanvraag in voor de overige opleidingsonderdelen uit het verkorte traject.

Bekijk of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarde om een bijkomende vakdidactiek te volgen.

Specifieke Lerarenopleiding (SLO)

Bachelordiploma en SLO

Je beschikt over een bachelordiploma en een diploma van leraar en je wil vereiste bekwaamheid in de 3e graad?

 • Je volgt de educatieve master na bachelor. Hiervoor dien je eerst een schakelprogramma naar een masteropleiding en het voorbereidingsprogramma tot educatieve master te volgen. Binnen de component leraar kan je voor een aantal opleidingsonderdelen vrijstelling krijgen (minstens de vakken uit de theoretische vorming, de oriëntatiestage en de keuzeruimte). 
 • Je kan ervoor opteren om na een schakelprogramma een domeinmaster te volgen. Let wel, je krijgt dan geen didactische opleiding in je mastervakgebied én voor de 3e graad. 

Bekijk jouw mogelijkheden in de studiekiezer en neem contact op met de trajectbegeleiding van jouw domeinfaculteit voor meer informatie. 

 

Masterdiploma en SLO

Je beschikt over een licentiaats- of masterdiploma en een diploma van leraar.

1. Je wenst een internationaal herkenbaar diploma te hebben?

 • Je volgt het verkorte traject van de educatieve masteropleiding aansluitend bij jouw vooropleiding.
 • Je dient minstens nog een educatieve masterproef (9 SP) te schrijven.

Dien een vrijstellingsaanvraag in voor de overige opleidingsonderdelen uit het verkorte traject. Voeg ook een kopie van jouw diploma van leraar toe.

Contacteer educatievemaster@ugent.be om jouw traject samen te stellen.

 

2. Je wenst een extra vereiste bekwaamheid te verwerven?   

 • Je volgt het verkorte traject van de educatieve masteropleiding aansluitend bij jouw vooropleiding.
 • Je neemt volgende opleidingsonderdelen op:
  • Gewenste vakdidactiek (6 SP / voor talen: 2 x 3 SP) in de keuzeruimte
  • Stage (4 SP / 2 x 3 SP in talen) overeenkomstig met de opgenomen vakdidactiek(en)
  • Educatieve masterproef (9 SP)

Dien een vrijstellingsaanvraag in voor de overige opleidingsonderdelen uit het verkorte traject. Voeg ook een kopie van jouw diploma van leraar toe.

Bekijk of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarde om een bijkomende vakdidactiek te volgen.

(Verkorte) educatieve bachelor SO

Vanaf academiejaar 2023-2024 heb je een educatieve master nodig om vereiste bekwaamheid te verwerven in de 3e graad. Je volgt hiervoor onderstaand traject.

 1. Je volgt een schakelprogramma naar een masteropleiding. Bekijk jouw mogelijkheden in de studiekiezer.
 2. Je volgt de initiatie vakdidactiek (6 SP, voor talen 2 x 3 SP) uit het voorbereidingsprogramma tot de educatieve master. Dit kan je ook gelijktijdig met de educatieve masteropleiding volgen.
  • Je bent vrijgesteld voor krachtige leeromgevingen (6 SP) en de oriëntatiestage (3 SP)
  • Opgelet, indien je de educatieve master in de cultuurwetenschappen of talen volgt, bestaat de mogelijkheid de initiatie vakdidactiek uit het voorbereidingsprogramma op te nemen in de keuzemogelijkheden van de component domein van de educatieve masteropleiding. 
  • Opgelet, indien je de educatieve master in de gedragswetenschappen, afstudeerrichting pedagogische wetenschappen wenst te volgen, maakt de initiatie vakdidactiek (namelijk vakdidactiek gedragswetenschappen) deel uit van de educatieve masteropleiding.  
 3. Je volgt de educatieve masteropleiding van 90 of 120 studiepunten aansluitend bij het gevolgde schakelprogramma.
  • Binnen de component domein heb je geen vrijstellingen.
  • Binnen de component leraar dien je nog volgende opleidingsonderdelen te volgen:
   • Programmalijn vakdidactiek
   • Programmalijn stage: een stagevak (4 SP / 2 x 3 SP in talen) gekoppeld aan elke vakdidactiek die vereiste bekwaamheid oplevert (ook de initiatie vakdidactiek uit het voorbereidingsprogramma)
  • Je schrijft een masterproef (minstens 18 SP). 

Dien een vrijstellingsaanvraag voor de overige opleidingsonderdelen uit de component leraar. Voeg ook een kopie van jouw bachelordiploma toe.

Contacteer de trajectbegeleiding van jouw domeinfaculteit voor meer informatie. 

Professionele bachelor SO en GLSO 

Je beschikt over een diploma van leraar en je wil vereiste bekwaamheid in de 3e graad?

 • Je volgt de educatieve master na bachelor. Hiervoor dien je eerst een schakelprogramma naar een masteropleiding en het voorbereidingsprogramma tot educatieve master te volgen. Binnen de component leraar dien je nog volgende opleidingsonderdelen te volgen: programmalijn vakdidactiek en programmalijn stage: een stagevak (4 SP / 2 x 3 SP in talen) gekoppeld aan elke vakdidactiek die vereiste bekwaamheid oplevert (ook de initiatie vakdidactiek uit het voorbereidingsprogramma). 
 • Je kan ervoor opteren om na een schakelprogramma een domeinmaster te volgen. Let wel, je krijgt dan geen didactische opleiding in je mastervakgebied én voor de 3e graad. Wil je dit toch, dan kan je na je domeinmaster de verkorte educatieve master volgen waarbij je de programmalijn vakdidactiek én een stagevak (4 SP / 2 x 3 SP in talen) gekoppeld aan elke vakdidactiek die vereiste bekwaamheid oplevert opneemt. Indien je domeinmasterproef geen onderwijskundige insteek had dien je ook nog de educatieve masterproef (9 SP) op te nemen. 

Bekijk jouw mogelijkheden in de studiekiezer en neem contact op met de trajectbegeleiding van jouw domeinfaculteit voor meer informatie. 

Educatieve of professionele bachelor lager- en kleuteronderwijs

Wens je alsnog de overstap te maken naar de tweede en derde graad van het secundair onderwijs?

 1. Je volgt een schakelprogramma naar een masteropleiding. Bekijk jouw mogelijkheden in de studiekiezer.
 2. Je volgt het voorbereidingsprogramma tot de educatieve master.
  • Je bent vrijgesteld voor de oriëntatiestage (3SP)
  • Opgelet, indien je de educatieve master in de cultuurwetenschappen of talen volgt, bestaat de mogelijkheid de vakken uit het voorbereidingsprogramma op te nemen in het keuzeluik van de educatieve masteropleiding. 
  • Opgelet, indien je de educatieve master in de gedragswetenschappen, afstudeerrichting pedagogische wetenschappen wenst te volgen, maakt de initiatie vakdidactiek (namelijk vakdidactiek gedragswetenschappen) deel uit van de educatieve masteropleiding. Je hoeft dit dus niet in het voorbereidingsprogramma op te nemen. 
 3. Je volgt de educatieve masteropleiding van 90 of 120 studiepunten aansluitend bij het gevolgde schakelprogramma.
  • Binnen de component domein heb je geen vrijstellingen.
  • Binnen de component leraar heb je een vrijstelling voor volgende opleidingsonderdelen:
   • De leraar binnen school en maatschappij (4 SP)
   • Keuzeruimte (6 SP)

Dien hiervoor een vrijstellingsaanvraag in. Voeg ook een kopie van jouw bachelordiploma toe.

AILO of GPB

Je beschikt reeds over een bachelor-, master- of licentiaatsdiploma en je behaalde in het verleden de Academische Initiële Lerarenopleiding (AILO) of het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid (GPB). Je wenst een educatieve master te volgen? Contacteer educatievemaster@ugent.be en voeg een kopie van jouw behaalde diploma's en puntenlijsten toe.  

Gerelateerde inhoud