Google books project

Het project

Eind 2007 startte Google met het digitaliseren van de copyrightvrije boeken uit de collectie van de Universiteitsbibliotheek. Andere deelnemers aan het Google Library Project zijn o.a. Harvard University, Stanford University, Oxford University.

Als een van de grootste bibliotheken in België bevat de Gentse Universiteitsbibliotheek behoorlijk wat copyrightvrije boeken in verschillende talen. Door de samenwerking zullen enkele honderdduizenden boeken in het Nederlands, Frans, Duits, Latijn,... aan het programma worden toegevoegd, gaande van populaire klassiekers tot zeldzame en speciale collecties die voordien slechts te raadplegen waren in de bibliotheek zelf. Eenmaal gedigitaliseerd, wordt het simpel om die werken gratis te ontdekken en te doorzoeken. Google werkt ook samen met tal van uitgeverijen om recente boeken online aan te bieden.

Doorzoek miljoenen boeken op Google Books

Bekijk de UGent-boeken in Google Books

Google Books auteursrechtschikking

Dit geding betreft het Google Bibliotheekproject (Google Library Project.). In 2004 kondigde Google aan dat het met verschillende bibliotheken overeenkomsten had gesloten om boeken, inclusief boeken die beschermd worden door de Amerikaanse auteurswet, in de verzamelingen van die bibliotheken te digitaliseren.

Een aantal auteurs en uitgevers heeft dit geding tegen Google aangespannen, waarbij ze aanvoerden dat de digitalisatie zonder hun toestemming een inbreuk op hun auteursrechten vormde. Als antwoord op de inbreuk op het auteursrecht die door de auteurs en uitgevers werd aangevoerd, stelde Google dat de digitalisering van de boeken en de weergave van fragmenten, of enkele regels van de boeken, is toegestaan krachtens de doctrine van "fair use" of billijk gebruik in de Amerikaanse auteurswet.

In plaats van het juridische geschil ten aanzien van de vraag of de digitalisatie en weergave van de boeken door Google al dan niet "fair use" is volgens de Amerikaanse wet op te lossen, zijn de partijen tot een schikking gekomen.

FAQ

 • Waar worden de boeken ingescand?
  De exacte locatie is geheim. Maar het betreft wel een plaats in West-Europa, niet China of Indië dus ...
 • Hoe worden de boeken ingescand?
  De exacte werkwijze is geheim. Maar alle voorzorgsmaatregelen worden getroffen om het boek niet te beschadigen. Alle boeken zijn ongeschonden terugbezorgd.
 • Wat kost het de bibliotheek?
  Google scant de boeken gratis in. De Universiteitsbibliotheek moet natuurlijk wel tijd en arbeid investeren in het beschrijven van de boeken, het uit de rekken halen, het verpakken, etc.
 • Krijgt de bibliotheek een kopie van de digitale versie?
  Ja.
 • Welke boeken worden ingescand?
  Alle gedrukte boeken waarop geen auteursrecht meer van toepassing is. In de praktijk zijn dat voorlopig boeken en een selectie handschriften van voor 1877, alsook werken die gedrukt zijn voor 1942 van auteurs die reeds 70 jaar overleden zijn. Volgens een voorzichtige schatting ca. 300.000 volumes.
 • Welke UGent boeken zijn er nu beschikbaar via Google Books?
  Vind alle boeken die behandeld zijn (of in behandeling zijn) bij Google via lib.ugent.be Deze zijn reeds volledig online beschikbaar of worden het in de nabije toekomst.