Filosofische Kring

1. Naam: Filosofische Kring

2. Afkorting:

3. Zie: Kring Moraal en Filosofie

4. Oprichting: 1962-1963

5. Afschaffing: Werd in november 1985 samen met de Vlaamse Kring voor Moraal omgevormd tot de Kring Moraal en Filosofie

6. Inhoud: Faculteitskring van de studenten Wijsbegeerte

7. Aangesloten bij: Faculteiten Konvent

8. Kleuren:

9. Website:

10. Tijdschrift:

 

De voorzitters van de Filosofische Kring:

1962-1963 DE DONDER Vic
1969-1970 DE VLIEGHER Wilfried
1970-1971 DE VLIEGHER Wilfried
1971-1972 DE VLIEGHER Wilfried
1972-1973 VAN CAUTER Bert
1973-1974 DEVISSER John
1973-1974 VAN CAUTER Bert
1974-1975 DEVISSER John
1975-1976 CALLEBAUT Werner
1975-1976 DEVISSER John
1976-1977 CALLEBAUT Werner
1977-1978 CALLEBAUT Werner
1978-1979 DEMAN Jan
1978-1979 WILLEMARCK Paul
1979-1980 DEMAN Jan
1980-1981 DEMAN Jan
1982-1983 COPPENS Filip
1983-1984 SEYNAEVE Bart
1984-1985 SEYNAEVE Bart
1985-1986 SEYNAEVE Bart