Hoe zoek ik een student?

Je onderzoek zal vlot verlopen als je weet wanneer en waar de student zijn studies heeft aangevat.

De bron bij uitstek zijn de inschrijvingsregisters. In deze registers werden de studenten in chronologische volgorde op de rol ingeschreven.

Houd rekening met de grilligheid van sommige studentencarrières: van eenmalig tot 'eeuwige student'.

Om het rolnummer van een student terug te vinden, kan je terecht in de alfabetische indexen.

STAP 1: Zoek het jaar van inschrijving

Weet je niet wanneer de student zijn studies heeft aangevat? Achterhaal dan het geboortejaar van de gezochte persoon. Tel daar 18 jaar bij.

STAP 2: Zoek het rolnummer

Raadpleeg de alfabetische indexen (4A4_4), van het academiejaar waarin de student 18 jaar zou geworden zijn. Naast de naam van de student vind je het rolnummer.

Indien de student niet meteen opduikt, kan je de alfabetische indexen van de jaren ervoor en erna raadplegen. Vergeet niet dat de naam van eenzelfde persoon op verschillende manieren kan geschreven zijn, zelfs binnen één bron.

Noteer het rolnummer.

OPGELET:
Tot enkele decennia geleden kregen studenten elk studiejaar een nieuw rolnummer. Zoek de rolnummers voor alle vermoedelijke studiejaren.

STAP 3: Vind de student

Raadpleeg de inschrijvingsregisters (reeksen 4A4_1 of 4A4_2), die chronologisch op basis van het rolnummer geordend zijn.

Indien je in de inschrijvingsregisters de gezochte student niet terug kan vinden, kan je nog steeds de adressenregisters (4A4_3: 1847/1848-1934/1935, 13 delen) of inschrijvingsformulieren (4A4_8: 1927/1928-2004/2005, 1121 dozen) van het overeenkomende jaar raadplegen.

OPGELET: Gedrukte bronnen zijn vrij raadpleegbaar, primaire bronnen niet. Je moet voor inzage over de toestemming van de afgestudeerde te beschikken of je opzoekingen goed kunnen verantwoorden.
Voor meer informatie over privacywetgeving, bezoek onze pagina Wetgeving.

Contact

Contacteer ons met uw specifieke vragen.