organisatiecultuur

  •  Het genderbeleid van de UGent hanteert het tweesporenbeleid. Dit betekent dat naast gender mainstreaming ook wordt ingezet op concrete acties. Deze dubbele aanpak wordt gekenmerkt door het integrale en structurele karakter van ons beleidsplan: het is universiteitsbreed en betreft alle geledingen. Met deze aanpak willen we impact hebben op de organisatiecultuur van de universiteit en de noodzakelijke cultuuromslag bewerkstelligen.
  • De beleidscel Diversiteit en Gender heeft een screeningsinstrument ontwikkeld dat auteurs van teksten, beeldmateriaal en vacatureberichten bewust maakt van mogelijke diversiteits- en genderaspecten.
  • Daarom zet de UGent vanuit de Beleidscel Diversiteit en Gender volop in op een verankerd aanbod van vormingen gendermainstreaming voor onderzoekers, leidinggevende, selectiecommissies, ...
  • De zichtbaarheid van mannen en vrouwen in posities waarin ze een minderheid vormen moet worden vergroot. Daarom overlegt de Beleidscel Diversiteit en Gender regelmatig met de dienst communicatie. Er is zeker nood aan vrouwelijke rolmodellen in leidinggevende posities.