Visie en missie

Visie

Het belang van duurzame en hernieuwbare energie (DHE) staat niet ter discussie. Bijkomend onderzoek en technologische ontwikkeling/innovatie is echter noodzakelijk, maar ook de doorstroming van de onderzoeksresultaten en innovaties tot daadwerkelijke realisaties van economische meerwaarde verdient de nodige aandacht. Zo speelt Power-Link een belangrijke rol in het verder ontwikkelen van kennis binnen het domein van DHE in Vlaanderen door de samenwerking te bevorderen tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheid (triple helix).

Missie

Power-Link voorziet actief in een behoefte bij het initiëren, begeleiden en ondersteunen van wetenschappelijke onderzoeksprojecten rond duurzame en hernieuwbare energie. Zo stimuleert Power-Link innovatie in de duurzame-energiesector door bedrijven met onderzoeksvragen en onderzoekers met valorisatievragen met elkaar in contact te brengen. Power-Link staat in voor de disseminatie van deze energie-expertise (kennis) en innovatie (ideeën) op een gestructureerde wijze naar een brede groep van actoren (zowel aanbod- als vraagzijde).