Overzicht van stage-opleidingsonderdelen

Bacheloropleidingen

Pedagogische Wetenschappen

 Afstudeerrichting

Stage-opleidingsonderdeel

Verantwoordelijk lesgever

Contactpersoon

Orthopedagogiek en Disability Studies

Praktijk en stage (5SP)

Prof. dr. Elisabeth De Schauwer

Sociale agogiek

Praktijk en stage (6SP)

Floor Verhaeghe

Pedagogiek en Onderwijskunde

Praktijk en stage (6SP)

Prof. dr. Martin Valcke

 

Psychologie

 Afstudeerrichting

Stage-opleidingsonderdeel

Verantwoordelijk lesgever

Contactpersoon

Klinische psychologie

    meer info voor stagementoren
    via volgende link

Praktijk van de klinische psychologie:
observatie en reflectie (3SP)

Prof. dr. Janne Vanhalst

 

Masteropleidingen

Pedagogische Wetenschappen

 Afstudeerrichting

Stage-opleidingsonderdeel

Verantwoordelijk lesgever

Contactpersoon

Klinische orthopedagogiek en
Disability Studies

Orthopedagogische stage in het binnenland (28SP)
Orthopedagogische stage in het buitenland (28SP)
Orthopedagogische stage in het binnen- en buitenland
(28SP)

Prof. dr. Elisabeth De Schauwer

Pedagogiek en onderwijskunde

Onderzoeksstage in het binnenland (20SP)
Onderzoeksstage in het buitenland (20SP)
Onderzoeksstage in het binnen- en buitenland 
(20SP)

Prof. dr. Martin Valcke


 

Psychologie

 Afstudeerrichting

Stage-opleidingsonderdeel

Verantwoordelijk lesgever

Contactpersoon

Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid

    meer info voor studenten en bedrijven op de
    website van de vakgroep

Stage en deontologie (30SP)

Prof. dr. Eva Derous

Klinische psychologie - keuze uit 3 vakgroepen:

- Experimenteel-klinische en gezondheidspsychologie

- Ontwikkelings-, persoonlijkheids- en sociale psychologie

- Psychoanalyse en raadplegingspsychologie

    meer info voor stagementoren
    via volgende folder

 

Stage en deontologie (29SP)

Stage en deontologie (29SP)

Stage en deontologie (29SP)

 

Prof. dr. Rudi De Raedt

Prof. dr. Caroline Braet

Prof. dr. Stijn Vanheule

 

Theoretische en experimentele psychologie

Research Internship (30SP)

Prof. dr. Robert Hartsuiker

Vincent Hoofs

 

Schakel- en voorbereidingsprogramma in de Master Sociaal Werk

 

Stage-opleidingsonderdeel

Verantwoordelijk lesgever

Contactpersoon

Schakelprogramma

Praktijktheorie en stage (7SP)

Lieve Bradt

Voorbereidingsprogramma

Sociaal-werkstage in het binnenland (27SP)
Sociaal-werkstage in het buitenland (27SP)
Sociaal-werkstage in het binnen- en buitenland (27SP)

Lieve Bradt

Educatieve master

Meer info over stage in de eduma

Contact

Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning