FPPW aan het woord

Proffen aan het woord

Ann Buysse

Ann BuysseBestaat het perfecte gezin?

(Universiteit van Vlaanderen)

 

 

Professor Ann Buysse is decaan van de Faculteit Psychologie & Pedagogische Wetenschappen van de UGent. Binnen de vakgroep Experimenteel Klinische en Gezondheidspsychologie is ze mede-hoofd van de onderzoeksgroep Relatie- en gezinsstudies (Family Lab).

Ze is dol op mensen met uitgesproken meningen en houdt van een stevig debat. Het is haar nachtmerrie om wakker te worden in een wereld met maar één theorie om de hele mensheid te verklaren. Als psycholoog vindt ze het immers net interessant om de mens aan de hand van verschillende mensbeelden, verklaringen, onderzoeksmethodes, interventies,... te ontleden.

  Wouter Duyck

  Wouter Duyck

   

  Waarom nemen rationele mensen domme beslissingen?

  (Universiteit van Vlaanderen)

   

   

  Professor Wouter Duyck is opleidingsvoorzitter van de opleiding Psychologie aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de UGent.Binnen de vakgroep Experimentele Psychologie doet hij als cognitief psycholoog. onder meer onderzoek naar taalontwikkeling, tweetaligheid en onderwijs.

  Hij mengt zich, gewapend met cijfers en feiten, ook regelmatig in het publieke debat

   Maarten Vansteenkiste

   Maarten Vansteenkiste

    

   Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind doet wat ik vraag?

   (Universiteit van Vlaanderen)

    

    

   Hij wilde als kind bakker worden. Maar tot grote vreugde en opluchting van menig ouder en leraar werd hij uiteindelijk professor in de motivatie- en ontwikkelingspsychologie. Concreet betekent dat dat Maarten Vansteenkiste niet enkel de motivatie van je kind, zowel thuis als op school, kan verklaren, maar je ook kan helpen om die bengels op te voeden tot zelfstandige en zelfzekere volwassenen.

    

    Gwendolyn Portsky

    Gwendolin Portzky

     

     

    Wat drijft iemand tot zelfmoord?

    (Universiteit van Vlaanderen)

     

     

    Als professor medische psychologie is Gwendolyn Portzky gespecialiseerd in suïcidaal gedrag. Zelfdoding is één van de voornaamste oorzaken van overlijden bij jongeren en volwassenen in Vlaanderen. Samen met het agentschap en kabinet van Minister Jo Vandeurzen werkt ze dan ook aan de ontwikkeling van het nieuw Vlaams Actieplan Suïcidepreventie. Het is haar ultieme doel om de Vlaming goed over suïcide te informeren.

     Ernst Koster

     Ernst Koster

      

      

     Hoe constructief is piekeren?

     (Universiteit van Vlaanderen)

      

      

     Professor Ernst Koster maakt als klinisch psycholoog deel uit van de onderzoeksgroep PANlab (Psychopathology and affective neuroscience lab) binnen de vakgroep Experimenteel Klinische en Gezondheidspsychologie.

     In zijn onderzoeksgroep richten ze zich op het begrijpen van affectieve stoornissen en fundamentele interacties tussen cognitie en affect.

      Evy Woumans

      Evy Woumans

       

       

      Kan je 2 moedertalen hebben?

      (Universiteit van Vlaanderen)

       

       

      Evy Woumans startte haar academische carrière met een onderzoek naar de voordelen van tweetalig onderzoek. Haar conclusie? Kleuters scoren beter op IQ-tests en krijgen meer inzicht in complexe situaties als ze tweetalig onderwijs krijgen. Toch is ze genuanceerd over de het bestaan van een écht cognitief voordeel bij tweetaligen. Dit is het grootste discussiepunt binnen het domein van de psycholinguïstiek. En hoewel haar onderzoek eerder uitwijst naar het bestaan van bepaalde cognitieve verschillen in het voordeel van tweetaligen, zijn de bewijzen volgens haar nog niet sterk genoeg. 

       UGent-onderzoekers in strijd tegen Corona

       Verscheidene proffen van onze faculteit dragen hun steentje bij met onderzoek of het informeren rond Corona. Je hoeft de krant maar open te slaan of het nieuws op te zetten of je komt de proffen Maarten Vansteenkiste, Wouter Duyck, Ernst Koster, Alain Van Hiel... tegen. 

        

       Bruno Vanobbergen

       Bruno Vanobbergen

        

        

       Ook in de jeugdzorg kent Covid 19 zijn impact.

       (Eén)

        

        

       Kinderen in jeugdzorgcentra missen hun ouders. Professor en voormalig kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen aan het woord. Hij doceert van het vak 'Pedagogische basisbegrippen en contexten' aan de 1e bachelorstudenten in de Pedagogische wetenschappen.

        Pedro De Bruyckere

        Pedro De Bruyckere

          

         

        Dit wordt de coronageneratie. Meer jongeren zullen eindigen zonder diploma

        (De Standaard)

         

         

        Pedro De Bruyckere, onderwijsexpert, docent pedagoog aan de Arteveldehogeschool, en alumni van onze faculteit, neemt het woord in de huidige coronaproblematiek in het onderwijs.

        Studenten aan het woord

        Inkom FPPW

         

        Je kan je nu niet informeren bij de studenten aan onze faculteit, dus brengen wij de studenten naar jou toe!

        We legden hen een aantal vragen voor zoals: Waarom heb je voor deze opleiding of afstudeerrichting gekozen? Wat waren jouw verwachtingen? Hoe ervaar je het nu? Wat waren jouw uitdagingen en hoe heb je ze overwonnen? Waar liggen jouw passies binnen deze opleiding/afstudeerrichting? Wat heeft de toekomst voor jou in petto? Heb je nog tips voor studiekiezers? 

        Bekijk hieronder de getuigenissen en ervaringen van onze studenten! 

         

        Psychologie

        Pedagogische wetenschappen & Sociaal werk

        • Margot (2e Bachelor)
        • Eveline, Ruwayda, ... (3e Bachelor, afstudeerrichting Sociale agogiek)
        • Emily (Voorbereidingsprogramma Sociaal werk)
        • Ellen, Nathalie, ... (Master Sociaal werk)
        • Flor (3e Bachelor, afstudeeerrichting Klinische Orthopedagogiek & Disability Studies)
        • Sarah (Schakelprogramma Klinische Orthopedagogiek & Disability Studies)
        • Alex (1e Master Klinische Orthopedagogiek & Disability Studies)
        • Gertjan (2e Master Klinische Orthopedagogiek & Disability Studies)
        • Jozefien (Educatieve master Gedragswetenschappen)