Eline Godaert

Eline Godaert

Assistent bij de onderzoeksgroep METiS, Doctoraatsonderzoeker

Eline Godaert is afgestudeerd als Master Pedagogische Wetenschappen: Pedagogiek en Onderwijskunde en als leraar in de Specifieke Lerarenopleiding aan de UGent. Eline is sinds 1 maart 2019 aangesteld als onderwijsassistent en doctoraatsonderzoeker aan de Vakgroep Onderwijskunde van Universiteit Gent binnen de onderzoeksgroep Meten van Effectiviteit en Technologie in Scholen (METiS). Haar onderzoeksinteresses liggen op het gebied van onderwijseffectiviteit en onderwijsinnovatie. In haar doctoraatsonderzoek legt zij de focus op digitale competenties van leerlingen in het lager onderwijs. Daarnaast is Eline ook verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van studenten binnen de opleidingsonderdelen: onderwijskundig ontwerpen, onderwijsinnovatie, curriculumontwikkeling en onderwijseffectiviteit. Tot slot staat zij ook in voor stagebegeleiding, begeleiding van masterproeven en algemene dienstverlening.

U kan Eline Godaert contacteren via eline.godaert@ugent.be

Publicaties