Meggie Verstichele

Meggie Verstichele studeerde in 2007 af als orthopedagoog aan de vakgroep Orthopedagogiek, Universiteit Gent. Haar thesis handelde over de overgang van lager naar secundair onderwijs binnen inclusief onderwijs. Inclusie en Inclusief Onderwijs boeit haar dan ook al sinds toen. Sinds 2008 tot op heden is Meggie Verstichele projectmedewerker bij het SIHO (Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs, www.siho.be), vanuit de vakgroep Orthopedagogiek (Promotor: Prof. Dr. Geert Van Hove). Het SIHO ondersteunt alle instellingen hoger onderwijs rond beleid en praktijk voor studenten met een beperking in hoger onderwijs. Op die manier streeft het SIHO mee naar gelijke kansen en volwaardige participatie voor studenten in hoger onderwijs. Meggie Verstichele heeft hier expertise opgebouwd onder andere op het gebied van Universal Design for Learning en Disability Awareness.
Daarnaast werkte Meggie Verstichele via de Beleidscel Diversiteit en Gender (Universiteit Gent) aan een onderzoek rond 'Disability Identity' en werkte zij aan de Hogeschool Gent mee aan het onderzoek 'AF/Studeren met een functiebeperking'. Zij werkt sinds april 2013 ook aan de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Campus Waas, als onderzoeker binnen het departement initiële lerarenopleiding rond het thema 'inclusie'.

Interesse/onderzoeksgebied: Haar interesse-en onderzoeksgebied ligt bij het brede veld van (Critical) Disability Studies, met een focus op studenten met een beperking in hoger onderwijs en rond de thema's 'inclusie en inclusief onderwijs', 'Universal Design for Learning', '(disability) identity', 'difference en differenciation', 'becoming' (Deleuze).

Betrokken bij onderwijs: Meggie Verstichele is vooral betrokken bij het begeleiden van masterproeven rond het thema 'Inclusief Hoger Onderwijs'. Occasioneel geeft zij ook een gastles rond bijvoorbeeld het thema 'Toegankelijk Hoger Onderwijs' en het onderwijskundig kader van 'Universal Design for Learning'.

Geselecteerde publicaties
Bronwyn Davies , Elisabeth De Schauwer , Lien Claes , Katrien De Munck , Inge Van De Putte & Meggie Verstichele (2013): Recognition and difference: a collective biography, International Journal of Qualitative Studies in Education, 26:6, 680-691
Geert Van Hove, Elisabeth De Schauwer, Kathleen Mortier, Lien Claes, Katrien De Munck, Meggie Verstichele, Caroline Vandekinderen, Karen Leyman & Leen Thienpondt (2012): Supporting Graduate Students towards "A Pedagogy of Hope": Resisting and Redefining Traditional Notions of Disability, Review of Disability Studies: An International Journal, 8:3, 45-55.

Een volledig overzicht van de publicaties vindt u hier.

Contactgegevens
Postadres:
Henri Dunantlaan 2
B-9000 Gent

Bezoekadres:
Begijnhoflaan 464
B-9000 Gent

Tel: ..32 (0)9 331 03 06
Fax: ..32 (0)9 331 03 15
Email: Meggie.Verstichele@UGent.be