Elisabeth De Schauwer

Elisabeth De Schauwer
Elisabeth De Schauwer

Elisabeth De Schauwer (°17.05.1976) werkt sinds oktober 2000 aan de Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent. In het begin combineerde ze een job als onderzoeker in het Expertisecentrum voor Persoonlijke Toekomstplanning voor mensen met een beperking met het werken als persoonlijk assistent van twee kinderen met een beperking en hun gezin. Sinds oktober 2004 werkt ze als assistente binnen het domein van Disability Studies en inclusief onderwijs. In september 2011 voltooide ze haar doctoraat over participatie van kinderen met ernstige communicatieve beperkingen in het onderwijs en de samenleving. Ze volgde in haar onderzoek diepgaand één casus van een meisje met cerebrale parese tijdens het reguliere lager onderwijs, met specifieke aandacht voor de perspectieven van kinderen, ouders en leerkrachten.

 

In oktober 2011 is zij begonnen als doctor-assistent bij de vakgroep. Vanaf 2018 is Elisabeth aangesteld als gastprofessor binnen de vakgroep Orthopedagogiek met een onderwijs- en onderzoeksopdracht. Haar onderzoek richt zich voornamelijk op de invloed van verschil/disability op (pedagogische) relaties binnen onderwijs- en gezinscontexten. Ze beschouwt beperking als een sociaal doorleefde categorie, gereproduceerd en in stand gehouden door politieke, historische, economische, religieuze, culturele en sociale structuren die able-bodiedness priviligeren. De doorleefde ervaringen van de personen met een beperking en hun natuurlijke netwerken zijn van essentieel belang om de complexiteit van disability te begrijpen. Haar theoretische inbreng gaat zeer vaak terug op filosofische concepten uit het post-structuralisme, post-humanisme en New Materialism. Ze werkt met innovatieve kwalitatieve benaderingen zoals portraiture, collective biography, research-creation… Ze is (co-)promotor van verschillende doctoraatsstudies en onderzoeksprojecten die vertrekken vanuit de interdisciplinaire benadering van Disability Studies. Op deze manier wil ze onderzoek doen dat sociale rechtvaardigheid dient.  Move-ability in plaats van dis-ability.

 

Op onderwijsvlak is ze verantwoordelijk voor het opleidingsonderdeel ‘Diversiteit en Inclusie’ (2e Bachelor Pedagogische Wetenschappen, keuzevak in schakelprogramma, Diversiteit en Gender en Educatieve master Psychologie en Pedagogische Wetenschappen), Orthopedagogische Stage in Binnen- en Buitenland (2e Master Orthopedagogiek), Coaching en Diversiteit (Ugent). Zij is medelesgever in Coaching en Consultatie (2e Master) en Orthopedagogische Synthese (2e Master). Ze begeleidt ook masterproefonderzoeken (1ste en 2de Master). Zij is diversiteitscoördinator voor de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Ugent en lid van de commissie Diversiteit en Inclusie van de UGent.

 

Ze is nog steeds betrokken bij het coachen van verschillende teams in inclusief onderwijs. Ze werkt nauw samen met de vzw’s Ouders voor Inclusie (ouderorganisatie) en Onze Nieuwe Toekomst (zelfadvocatenbeweging). Ze is voorzitter van het lokaal overlegplatform (LOP) van het secundair onderwijs binnen de stad Gent.
Een volledig overzicht van de publicaties en contactgegevens vindt u hier.