Studiefinanciering

Nederlandse regelgeving

Nederlandse studenten aan de UGent, vallen onder de Nederlandse regeling voor studiefinanciering.

Voor alle informatie over Nederlandse studiefinanciering, kan je terecht op www.duo.nl/particulier.

Studieschuld kan gift worden

Een Belgisch diploma kan ervoor zorgen dat (een deel van) je studieschuld een gift wordt.

De UGent wisselt de inschrijfgegevens van de studenten uit met de Databank Hoger Onderwijs België (DHO) van het AHOVOKS en je hoeft dan geen gewaarmerkte kopie mee te sturen met je aanvraag.

Meer info

Contact