Toelating tot de basisopleidingen

Geen numerus fixus

Vlaanderen heeft een vrije instroom en kent geen opleidingen met een beperkte toelating of 'numerus fixus'.

Toelatingsexamen voor arts-tandarts-dierenarts

Wie kiest voor de studie geneeskunde, tandheelkunde of diergeneeskunde moet - net als Vlaamse studenten - slagen en gunstig gerangschikt zijn voor het toelatingsexamen.

Ijkingstoets/starttoets burgerlijk ingenieur: ingenieurswetenschappen en ingenieurswetenschappen: architectuur

Je moet - net als Vlaamse studenten - vooraf deelnemen aan een ijkingstoets

Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.

Meer info: faculteit Ingenieurswetenschappen en architectuur

Ijkingstoets/starttoets industrieel ingenieur: industriële wetenschappen, biowetenschappen en bio-industriële wetenschappen

Je moet - net als Vlaamse studenten - vooraf deelnemen aan een ijkingstoets

Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.

Meer info industriële wetenschappen: faculteit Ingenieurswetenschappen en architectuur

Meer info biowetenschappen en bio-industriële wetenschappen: faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

IJkingstoets/starttoets Bio-ingenieurswetenschappen

Je moet vooraf deelnemen aan een ijkingstoets

Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.

Meer info: faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

IJkingstoets/starttoets Wiskunde

Je moet vooraf deelnemen aan een ijkingstoets

Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.

Meer info: Faculteit Wetenschappen.

IJkingstoets/starttoets Fysica en sterrenkunde

Je moet vooraf deelnemen aan een ijkingstoets

Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.

Meer info: Faculteit Wetenschappen.

IJkingstoets/starttoets Farmaceutische wetenschappen

Je moet vooraf deelnemen aan een ijkingstoets

Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.

Meer info: Faculteit Farmaceutische wetenschappen.

IJkingstoets/starttoets Biomedische wetenschappen

Je moet vooraf deelnemen aan een ijkingstoets

Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.

Toegang tot bacheloropleiding

Studenten met een Nederlands diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot universitaire studies in Nederland, krijgen toegang tot de academische bacheloropleidingen in Vlaanderen.

Toegang tot masteropleiding

Studenten met een Nederlands diploma hoger onderwijs die aan de UGent een masteropleiding willen volgen, moeten meestal de toelatingsprocedure opstarten om toegelaten te worden.

Je start de toelatingsprocedure door de online inschrijvingsaanvraag aan te maken.

Gelijkwaardig

De Nederlandse graad van 'bachelor', 'master' of 'doctor' is gelijkwaardig aan de Vlaamse graad van 'bachelor', 'master' of 'doctor'.

Indien de toelatingsvoorwaarden voor de opleiding van je keuze geen specifieke diploma's vermelden maar wordt er bijvoorbeeld als toelatingsvoorwaarde voor een bepaalde opleiding vermeld "een academische bachelor of een diploma van een masteropleiding aansluitend bij een bacheloropleiding", dan mag je op basis van je Nederlandse universitaire diploma rechtstreeks inschrijven voor die opleiding.

Voor meer informatie: NARIC: info voor houders van een Nederlands hoger onderwijsdiploma

Contact