Voorstelling afstudeerrichtingen Communicatiewetenschappen

Welkom op deze infopagina!
Velen onder jullie hebben wellicht al de knoop doorgehakt wat de afstudeerrichting in de Master betreft die je volgend academiejaar graag wil volgen. Anderen twijfelen nog of wensen nog wat meer informatie.
Op deze pagina vind je per afstudeerrichting een kort voorstellingsfilmpje door een bij de richting betrokken professor.
 
Wie alles graag rustig wil nalezen, kan op de volgende pagina’s terecht: 

Afstudeerrichtingen in de master: 

Communicatiemanagement

Film- en Televisiestudies

Journalistiek

Nieuwe Media en Maatschappij

Stage

STAGE in de Master Communicatiewetenschappen:

Informatiebrochure & meer info