Onderzoek

Onderzoeksgroepen

Vakgroep Communicatiewetenschappen

Vakgroep Politieke Wetenschappen

Vakgroep Sociologie

Vakgroep Conflict- en ontwikkelingsstudies

Interdisciplinaire onderzoeksconsortia gericht op maatschappelijke impact (IDC)

Integriteit, ethiek en kwaliteitszorg

Richtlijnen doctoreren 

Scripties en doctoraten

Publicaties

Financiering onderzoek

Financiering wetenschappelijke activiteiten (interne facultaire onderzoeksfondsen)

Onderzoeksverblijven 

Onderzoeksdisciplines en onderzoeksmethoden in de faculteit

Onderzoek en maatschappij

Begeleiding en welzijn voor onderzoekers aan UGent

Corona & onderzoek

Contact 

Facultaire commissie wetenschappelijk onderzoek

Gerelateerde inhoud