Dieter Bauwens

Politiek journalist bij De Morgen

dieter-bauwens.jpgDe keuze tussen verschillende afstudeerrichtingen in Politieke Wetenschappen is een echte troef. Je onderzoekt en schrijft over thema’s die jou het meeste aanspreken. Ik koos de afstudeerrichting Nationale Politiek, na een schakelprogramma. Voordien had ik een professionele bachelor Journalistiek gevolgd. In de master kwam ik in een kleine groep terecht. Daardoor was het contact met proffen en assistenten erg direct. Bovendien voer je in een beperkte groep sneller discussies.

Politieke wetenschappen voor een politiek journalist

Na het afstuderen heb ik een paar jaar gefreelancet. Ik voerde uiteenlopende journalistieke opdrachten uit. Ik heb ook een jaar bij de VRT gewerkt en schreef algemene nieuwsberichten voor de website. Via via hoorde ik dat de politieke redactie van De Morgen versterking zocht. Na een spontane sollicitatie mocht ik beginnen. Nu ben ik politiek redacteur. Dat betekent dat ik me bezighoud met de binnenlandse politiek, met de Wetstraat dus.

Wat ik in Politieke Wetenschappen leerde, is meer dan nuttig in mijn job: hoe zit onze staatsstructuur in elkaar? Hoe werken partijen? Hoe komt een partij tot stand en wat is haar geschiedenis? Hoe verhouden verschillende partijen zich ten opzichte van elkaar? Tot welke zuil behoorde een partij? Welke partijen hebben ooit een kartel gevormd? Al die vragen helpen mij om te begrijpen waarom politici of partijen een bepaalde actie ondernemen of uitspraken doen. Die kennis schept duidelijkheid. Ik kan kaderen wat er gebeurt, en daardoor kan ik het ook uitleggen aan de lezer.

Als politiek journalist zit je op de eerste rij. Je kent de verhoudingen tussen politici en partijen, je kent de historische dynamieken die ook meespelen in persoonlijke relaties. Het is leuk om het volledige plaatje te kennen, ook al lukt dat niet altijd. Politici laten niet altijd het achterste van hun tong zien, maar soms laten ze zich iets off the record ontvallen, wat dan weer helpt om alles beter te kunnen kaderen.

Elke dag is anders

Mijn job is onvoorspelbaar. Je weet niet wat de dag zal brengen. We werken in drie shiften. Soms moet je al vroeg in de ochtend een voorstel voor een artikel doen, en moet er tegen de middag een stuk online staan. Dat thema kan je verder uitwerken doorheen de dag, of je werkt aan iets nieuws. Je kan ook doorgaan op een onderwerp waarover je de dag voordien schreef, als er nieuwe ontwikkelingen zijn, zoals bij onderhandelingen. Je kan vertrekken vanuit een thema waarvan je precies wilt weten hoe alles in elkaar zit, of hoe bepaalde politici erop zouden reageren. Of je leest iets uit het buitenland en vraagt je af hoe dat zit met België. Wanneer er iets later op de dag gebeurt, moeten alle hens aan dek. Je moet flexibel zijn en kunnen inspringen waar nodig. Wanneer de dag eindigt is moeilijk in te schatten. Het nieuws stopt niet, ook niet in het weekend.

Meestal breng ik de dag door op de redactie en pleeg ik veel telefoontjes, of overleg ik met mijn directe collega’s om te bespreken wie we best contacteren of hoe we iets kunnen aanpakken. Samen weet je meer. Maar ik ga ook regelmatig op verplaatsing, om een reportage te maken, een interview af te nemen, of te lunchen met iemand om off the record op de hoogte te blijven. Of ik ga naar het parlement, naar de plenaire vergadering of een commissie.

Engageer je tijdens je studies!

Naar mijn gevoel zijn heel wat studenten al langer bezig met wat ze na hun studies willen doen. Sommigen willen in de actieve politiek stappen, en sluiten zich tijdens hun studententijd aan bij een jongerenpartij, of zetten eerste stappen in de lokale politiek. Of wie een journalistieke job wil, schrijft bij een studentenblad. Zo schreef ik bij het studentenblad Schamper, en er zijn nog collega-journalisten die zich tijdens hun studies al bekwaamden op die manier. Misschien is dit dan ook mijn grootste tip voor studenten: denk op tijd na over wat je wilt doen en probeer eerste stappen in die richting te zetten tijdens je studies.