Skander Nasra

Diplomaat (momenteel adviseur van de minister van Buitenlandse Zaken)

skander-nasra.jpgIk had altijd een grote interesse in de actualiteit. De politiek en andere zaken die in het nieuws zaten, volgde ik zoveel mogelijk. Ik had er ook dikwijls een mening over. Of ik wilde er in elk geval meer over weten. Diplomaat worden, leek me fascinerend, al wist ik toen helemaal nog niet wat ik er mij precies bij moest voorstellen. Maar ik wist wel dat ik me met mijn nieuwsgierigheid wel thuis zou voelen in een opleiding politieke wetenschappen.

Het moest Gent zijn

Ik ben heel blij met mijn keuze om in Gent te komen studeren. Actualiteit vormt de rode draad in allerlei vakken. De manier van lesgeven is er heel uitdagend en omdat de opleiding zo breed is, kan je bepaalde thema’s enorm uitdiepen. Je bekijkt de zaken dan niet meer vanuit één invalshoek, maar van allerlei kanten. Daardoor ga je veel beter snappen wat er zich afspeelt.

Het is ook typisch voor de Gentse opleiding om terug te blikken op het verleden: wat er vandaag gebeurt, vloeit dikwijls voort uit wat er vroeger gebeurde. En vele gebeurtenissen die nieuw en verrassend lijken, deden zich ook eerder al voor. Dat inzicht werd ons aan de Universiteit van Gent echt bijgebracht door allerlei proffen. Het helpt om vooruit te kijken: als je in de gaten hebt welke dynamieken er spelen, dan kan je ook beter inschatten hoe het verder zal lopen.

Ik had bovendien fijne medestudenten, en er was de stad zelf, met zijn aparte sfeer. Gent is bruisend en levendig, en je pikt er zoveel meningen op. Dat was echt wat het moest zijn.

Op erasmus

Ik ben ook op erasmus geweest, zoals ze zeggen. Je kan vanuit Gent alle windrichtingen uit, doorheen heel Europa, en ook daarbuiten. Ik koos voor Polen, en dat was een geweldige ervaring. Je kijkt over de muurtjes, en dan besef je goed waar het specifieke zit van de Gentse opleiding. Dat ga je dan nog meer waarderen.

Tegelijk is zo’n buitenlandse ervaring op menselijk en op academisch vlak een grote meerwaarde. Als je politiek wil begrijpen, moet je altijd naar de internationale context kijken, want alles hangt aan elkaar. Als je een tijdje in het buitenland woont en studeert en de hele tijd samenleeft met andere studenten uit allerlei landen, dan helpt het je die internationale dimensie beter aan te voelen. Je leert er bovendien heel empathisch te zijn.

De waarheid bestaat niet

Ik heb tijdens mijn opleiding vooral ook geleerd om kritisch te zijn en om vragen te stellen. We ontwikkelden een reflex om alle zogezegde waarheden meteen in twijfel te trekken. Is het wel zo simpel als de kranten, de radio of de politici laten uitschijnen?

Dat is misschien wel de essentie van wat ik leerde: wat je ziet en hoort, is maar een fractie van de werkelijkheid, dus moet je proberen om ook de rest te begrijpen. Dat is een basishouding die erg belangrijk is, in wat voor functies je ook terechtkomt. Ik werkte in mijn eerste job rond kernenergie en nucleaire wapens. Ik ben geen ingenieur of fysicus, maar ik begon al snel te begrijpen waar het om draaide, omdat ik oog had voor de belangen die achter de beleidskeuzes zaten en de evenwichten die gezocht werden. Het was razend fascinerend, precies omdat het voor mij ook een nieuwe wereld was.

Diplomaat

Ik deed mee aan het diplomatiek examen. Er zijn behoorlijk veel studenten uit Gent die voor dat examen slagen, want je wordt er in de opleiding goed op voorbereid en verschillende proffen zijn zelf ook bij dat examen betrokken. Mijn eerste post bevond zich in Wenen. Momenteel ben ik weer in Brussel, als adviseur van de minister van Buitenlandse Zaken. Het is best wel spannend, zo mee kunnen werken aan het beleid. Ik adviseer de minister en sta hem bij tijdens reizen, onderhandelingen of als hij interviews geeft. Geregeld moet ik zelf ook naar bijeenkomsten en vergaderingen in het buitenland, maar ik werk nu vooral vanuit Brussel. Als er een nieuwe regering komt, zal ik vermoedelijk opnieuw op een post elders in de wereld terechtkomen. Maar ik heb er nog geen flauw idee van waar dat zal zijn.