Lies Hens wint FutureProef Award 2021 !

(28-01-2022) Met FUTUREproef wil de UGent masterproeven rond duurzaamheid meer toegankelijk maken voor het brede publiek en voor de organisaties of personen die in de praktijk met die onderwerpen bezig zijn.

Lies Hens is met haar thesis over duurzame stedelijke ontwikkeling in sociale huisvesting de grote winnares. De 2e plaats gaat naar Edith Declercq en Fien Mertens bemachtigt de 3e podiumplaats.

Titel masterproef: Duurzame stedelijke ontwikkeling in sociale huisvesting. Een etnografisch onderzoek in de Sint-Bernadettewijk te Gent (2021)

Opleiding: Sociaal Werk - Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Promotoren: Griet Roets, Thomas Block en Simon Allemeersch

Focus: Wat gebeurt er wanneer een sociale huisvestingsmaatschappij beslist om een sociale woonwijk te slopen om een ‘duurzame tuinwijk van de 21ste eeuw’ te bouwen? In het geval van de Sint-Bernadettewijk komen bewoners in opstand. Dit masterproefonderzoek tracht te begrijpen wat de sloopaankondiging teweegbracht bij bewoners en waarom mensen op verschillende manieren in opstand kwamen. 'Duurzaamheid’ stond hierbij centraal; wat betekent een ‘duurzame’ 21ste eeuwse tuinwijk in de Bernadettewijk? En wie beslist dat?

Klik hier voor meer info over deze bekroonde masterproef.

Lies Hens is momenteel coördinator van De Stadsacademie en verbonden aan het CDO.

Alle genomineerde thesissen zijn te vinden op de FUTUREproef-website waar steeds een kort, toegankelijk artikel over elke thesis te vinden is, alsook de thesissen zelf.

Ben je zelf ook bezig met duurzaam onderzoek? Stuur dan zeker een mailtje naar duurzaam@ugent.be met het onderwerp “Ik wil een onderzoek met impact”.