Synthetische drugs. Ontwikkelingen in gebruik van MDMA en andere synthetische drugs in Vlaanderen

Onderzoeksperiode

1 januari 2003 - 31 december 2004

Financiering

Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek

Onderzoeker

Jan VAN OVERMEIRE

Sleutelwoorden

Synthetische drugs, ecstasy, MDMA, identiteitsbeleving, ethnografie

Abstract

IHet Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek bestudeert -i.s.m. het departement Sociale en Culturele Antropologie (Katholieke Universiteit Leuven)- patronen van gebruik van synthetische drugs. Onder de groep van nieuwe, synthetische drugs verstaan wij de amftamine-achtige ecstacy die psycho-farmaceutisch gerangschikt wordt in groep 3 'stimulantia en amphetamines' en haar varianten en verschijningsvormen para-methoxyamphetamine, hierna PMA genoemd; para-methoxymethylamphetamine, hierna PMMA genoemd; 3-4 methyleendioxymethamphetamine, hierna MDMA genoemd; methyleendioxyamphetamine, hierna MDA genoemd en GammaHydroxybutyraat, hierna GHB genoemd.

Het betreft een ethnografisch onderzoek dat de leefgewoonten (inclusief het druggebruik) zoals waargenomen binnen de drugsubcultuur van synthetische druggebruikers in kaart wil brengen. Er wordt gewerkt vanuit een criminologisch en antropologisch perspectief. De nadruk ligt hierbij op de studie van de groep en niet op die van het individu. Het project opteert betreffende de rol van de onderzoeker dan ook voor het type 'waarnemer als participant'. Participatie aan het leven in de geobserveerde sociale omgeving gebeurt uitsluitend in functie van het observeren. De onderzoeker blijft echter afstand houden en er is bijgevolg geen sprake van totale betrokkenheid. De data worden aangevuld met data verzameld uit informele gesprekken op basis van semi-gestructureerde interviews.

Gezien de grote mobiliteit van de groep van synthetische druggebruikers en gezien de omvang van de wijze waarop de meest moderne communicatiemiddelen door de groep worden gehanteerd, bestudeert het project de geografische setting Vlaanderen waarbij de nadruk wordt gelegd op de grootstedelijke centra Antwerpen, Gent en Brussel. De groep van synthetische druggebruikers beperkt zich tijdens haar activiteiten en experimenten van hedendaagse jeugdsubcultuur en gebruik van synthetische drugs niet tot 1 stad, 1 feest of 1 nachtclub zoals in vroegere drugsubculturen het geval was.

Valorisatie: publicaties en lezingen

  • DECORTE, T. (ed.) (2005), Ecstasy in Vlaanderen. Een multidisciplaire kijk op synthetische drugs. ISD-reeks n° 2. Leuven: Acco. Hoe dit boek bestellen?
  • VANOVERMEIRE, J. (2004), Radicalisation of pleasure and experience of identity within the ecstasy culture (pp. 195-216). In DECORTE, T. & KORF, D. (eds.), European Studies on Drugs and Drug Policy. Brussel: VUB Press
  • VANOVERMEIRE, J. (2004), De radicalisering van genot. Bouwstenen voor een analyse van de ecstasycultuur?, Panopticon, 25(5), p. 30-46
  • VANOVERMEIRE, J. (2004), Reflectie en radicalisering van maatschappelijke tendensen binnen de subcultuur van ecstasygebruikers. Verheviging van genotbeleving en strooptocht naar kicks en sensaties, Ethiek en Maatschappij, 7(1), 46-62
  • VANOVERMEIRE, J. (2004), Radikalisierung der Vergnügens - Bausteine für die Analyse der Ecstasy-Kultur, Abhängigkeiten, 1(4), 63-69
  • VANOVERMEIRE, J. (2003), Processes of acquisition of identity within the ecstasy-culture as a semi-autonomous field. Presentation at the 14th International Conference of the ESSD, Gent (België), 2-4 October 2003.