Thary Derudder

Thary Derudder behaalde in 2012 het diploma Master in de Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Gent. Tijdens deze opleiding liep ze gedurende één maand stage bij het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap gevestigd in Brussel. In 2013 behaalde ze het diploma ‘Master na Master of Laws in Internationaal en Europees recht’ aan de Vrije Universiteit van Brussel.

Sinds juli 2013 verricht zij doctoraatsonderzoek bij de vakgroep Internationaal Publiekrecht onder begeleiding van haar promotor Prof. Dr. Frank Maes. Haar onderzoek handelt over het juridisch statuut voor de bescherming van onderwater cultureel erfgoed in de Noordzee.

Daarnaast werkt ze mee aan een IWT-onderzoeksproject rond “Archeologisch erfgoed in de Noordzee- Ontwikkeling van een efficiënte evaluatiemethodologie en voorstellen tot een duurzaam beheer in België”. Dit is in samenwerking met onder andere het Renard Centre for Marine Geology, het Agentschap Onroerend erfgoed, Deltares en het VLIZ.

Contactgegevens en Bibliografie