Clinic Migratierecht

ALGEMEEN


De kliniek voor mensenrechten en migratierecht heeft een tweeledig doel:

  • Om masterstudenten intensief, hands-on, praktisch onderwijs te bieden in de vorm van Klinisch Juridisch Onderwijs op het gebied van mensenrechten en migratierecht; en
  • Een centrale sociale rechtvaardigheidsrol vervullen door bij te dragen aan de effectieve bescherming van de mensenrechten, in het bijzonder die van benadeelde personen en groepen.

Om de dubbele doelstelling van de mensenrechten- en migratiekoliekliniek te bereiken, werkt het Centrum voor de mensenrechten samen met een aantal partners uit het maatschappelijk middenveld die zich bezighouden met mensenrechten en migratievraagstukken. Op jaarbasis kunnen organisaties potentiële projecten indienen, waaruit het Centrum de meest geschikte selecteert, in het licht van de doelstellingen van de Kliniek op het gebied van educatie en bevordering van sociale rechtvaardigheid. De geselecteerde projecten worden vervolgens verspreid onder de studenten, die - verdeeld in kleine groepen - onder toezicht van coaches van juridische klinieken werken aan deze praktijkdossiers. Hun verantwoordelijkheden omvatten contact opnemen met de partner, het probleem analyseren op het gebied van mensenrechten en intensief onderzoek doen om het vereiste eindproduct aan de partner te leveren.

Projecten

Voor de component migratierecht van de legal clinic werken studenten samen met het VN-vluchtelingenbureau UNHCR, NANSEN (de Belgische Vluchtelingenraad) en de Europese Raad voor vluchtelingen en ballingen (ECRE)

Projecten 2018-2019

In het academische jaar 2018-2019 concentreren studenten zich op drie thema's: staatloosheid, asiel en geselecteerde asielgerelateerde beleidsontwikkelingen op EU-niveau.

  • Studenten ondersteunen asielzoekers of mensen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming op basis van overleg met deze personen en grondig onderzoek.
  • Gebaseerd op contact met staatlozen en grondig onderzoek, werken de studenten aan de dubbele uitdagingen waarmee stateloze personen worden geconfronteerd: worden erkend als stateloze personen en het veiligstellen van iemands verblijf op die basis.
  • Studenten stellen twee onderzoekspapers op om ECRE te ondersteunen bij hun pleitbezorging en beleidswerk. De papieren zullen verder worden verspreid naar het ELENA-netwerk, bestaande uit asieladvocaten. Het onderwerp van de onderzoeksdocumenten in het eerste semester is de omzeiling van de Dublin-verordening door het gebruik van bilaterale overeenkomsten. In het tweede semester zal de nadruk liggen op de verantwoordingsplicht van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken.

De studenten van het onderdeel migratierecht van de juridische kliniek worden intensief gecoacht door ervaren beoefenaars, namelijk Geertrui Daem, Benoit Dhondt, Lennert Dierickx en Birte Schorpion.

Projecten 2017-2018

Voor het onderdeel migratierecht van de juridische kliniek werken de studenten samen met de UNHCR en met NANSEN, de nieuwe Belgische partner van de UNHCR. Dit jaar concentreren studenten zich op twee thema's: staatloosheid en asiel.

  • Gebaseerd op contact met staatlozen en grondig onderzoek, zullen studenten werken aan de dubbele uitdagingen waar staatloze personen mee worden geconfronteerd: erkend worden als staatlozen en het veiligstellen van iemands verblijf op die basis.
  • Advies over staatloosheid en Palestina (in het Nederlands)
  • Studenten zullen asielzoekers of mensen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming ondersteunen op basis van overleg met deze personen en grondig onderzoek.

De studenten van het onderdeel migratierecht van de juridische kliniek worden intensief gecoacht door twee ervaren migratie advocaten, Benoit Dhondt en Elke Van de Cotte.

Output

De volgende output van de  Clinic Migratierecht is openbaar beschikbaar: