Centre for Advanced Studies in Law & Economics

De leden van het Center for Advanced Studies in Law & Economics (CASLE) zijn actief in doorgedreven interdisciplinair onderzoek waarbij wiskundige modellen en statistische gegevensverwerking gekoppeld worden aan juridische onderwerpen en waarbij inzichten uit de diverse sociale wetenschappen (vnl. economie, psychologie) toegepast worden bij de analyse van juridische fenomenen.

Als stichtend lid van Erasmus Mundus netwerk "European Master in Law and Economics" (www.emle.org) draagt het Centrum bij tot het internationaal aanzien van de faculteit en de universiteit.

Naast het publiceren van onderzoek in internationale rechtseconomisce tijdschriften ontfermt het centrum zich over het valoriseren van theorievorming en empirische zoekmethodes voor de Vlaamse politieke en juridische realiteit.

CASLE staat tevens in voor de uitbouw van rechtseconomie als opleidingsonderdeel in de opleidingen rechtsgeleerdheid en de economische wetenschappen (EW/TEW) aan de Universiteit Gent.