Praktische informatie

Plaats

De resterende sessies (5 t.e.m. 8) worden UITGESTELD naar een latere datum!

Sessies 1 - 7: auditorium NB I van de Faculteit Recht en Criminologie (Campus Aula, Universiteitstraat 4, 9000 Gent).
Deze sessies starten om 18.30 uur met een ontvangstkoffie met broodjes. De lezingen starten om 19.00 uur.

Slotsessie: auditorium NB I van de Faculteit Recht en Criminologie (Campus Aula, Universiteitstraat 4, 9000 Gent).
Deze slotsessie start om 19.00 uur met de slotlezing, die wordt gevolgd door een receptie.

Livestream

De sessie kunnen ook online gevolgd worden via livestream. Wie hiervoor intekent op het inschrijvingsformulier ontvangt tijdig de nodige informatie.

Prijs

Standaardprijzen: € 380 voor de volledige reeks (inclusief verslagboek) - € 80 per aparte sessie - € 90 voor het verslagboek

Leden van Alumni Rechten Gent genieten van een korting van € 5 per sessie. (Bij inschrijving voor de volledige reeks is de korting € 40.)

Het verslagboek verschijnt in het najaar 2020 (bij WoltersKluwer) en wordt nagestuurd.

De kmo-portefeuille kan aangewend worden voor de betaling van het inschrijvingsgeld: ons erkenningsnummer is DV.O103194.

Inschrijven

Inschrijving gebeurt via het onderstaande formulier.

Op basis van de ingevulde gegevens wordt een factuur toegestuurd, te betalen op het rekeningnummer BE59 3900 9658 0026 van de Universiteit Gent (Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent) met vermelding van het factuurnummer.

Vervanging door een collega kan op eenvoudig verzoek.

Annulering is mogelijk tot 3 dagen voor de desbetreffende sessie(s).

Erkenning door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding is aangevraagd, opdat de inschrijvingsgelden van effectief aanwezige magistraten rechtstreeks door het IGO worden gedragen.

  • Elektronisch inschrijvingsformulier

Erkenning als permanente vorming

Advocaten: erkend door de Orde van Vlaamse Balies voor 2 punten per sessie.

Notarissen: erkenning is aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen (2 uren opleiding per sessie).

Accountants en belastingconsulenten: een vormingsdossier is ingediend.