Bachelorproef

De bachelorproef is het eindwerk in het 3de bachelorjaar en een eerste stap naar de masterproef.

Inhoud

  • probleemstelling masterproef
  • beschrijving doelstelling onderzoek dat onderwerp zal vormen van de masterproef
  • literatuurstudie van (theoretisch of empirisch) onderzoek over het onderwerp van de masterproef

Vormvereisten