FAQ integratie Studiefinanciering (STUFI)

1 huurprijs zijn per type wooneenheid

Integratie van de huurvermindering in het systeem van de Studiefinanciering

Enkel van toepassing voor studenten die in academiejaar 2021-2022 een kamer of studio huren in een Universitaire home.

Download hier de infosessie van de collega's van de Sociale Dienst:

integratie

Frequently Asked Questions

Waarover gaat het?

Het universiteitsbestuur heeft beslist een nieuw financieel systeem uit te rollen dat fair is voor elke student. Daarbij integreren de gelden van de huurverminderingen integraal onder het systeem van de studiefinanciering vanaf academiejaar 2022-2023. 

Wat houdt dit concreet in?

Voor jouw lopend huurcontract houdt dit geen verschil in. De huurverminderingen die toegekend zijn, blijven ongewijzigd tot 18.09.2022, uiteraard voor zover ook jouw beursstatus dit jaar niet wijzigt.

Als je evenwel dit jaar problemen ondervindt om jouw studies te bekostigen, kan je ook dit jaar al contact opnemen met de Sociale Dienst.
Voor het huidige academiejaar zal er wel nog rekening worden gehouden met het feit dat je nu nog eventueel van een huurvermindering geniet.

Voor de huurcontracten vanaf academiejaar 2022-2023 zal er slechts 1 huurprijs zijn per type wooneenheid, voor elke student ongeacht beursstatus of studiefinanciering. Iedere student betaalt dus voor hetzelfde type kot dezelfde prijs.

Indien je financiële moeilijkheden ervaart om de studies te bekostigen, kan je studiefinanciering bij de Sociale Dienst aanvragen. We verwijzen je hierbij naar de infosessie die je hierboven kan downloaden voor meer uitleg.
Maak gerust een afspraak bij de medewerkers van de Sociale Dienst.

Wat is de huurprijs voor een kot?

Voor jouw lopend huurcontract verandert er niets. De huurverminderingen die toegekend zijn, blijven ongewijzigd tot 18.09.2022, uiteraard voor zover ook jouw beursstatus dit jaar niet wijzigt.

Als je evenwel dit jaar problemen ondervindt om jouw studies te bekostigen, kan je ook dit jaar al contact opnemen met de Sociale Dienst.
Voor het huidige academiejaar zal er wel nog rekening worden gehouden met het feit dat je nu nog eventueel van een huurvermindering geniet.

Voor de huurcontracten vanaf academiejaar 2022-2023 zijn de huurprijzen nog niet vastgelegd door het universiteitsbestuur. We verwachten deze begin februari en zullen deze ASAP meedelen op de website.

Er zal evenwel slechts 1 huurprijs zijn per type wooneenheid, voor elke student ongeacht beursstatus of studiefinanciering. Iedere student betaalt dus voor hetzelfde type kot dezelfde prijs.

Indien je financiële moeilijkheden ervaart om de studies te bekostigen, kan je studiefinanciering bij de Sociale Dienst aanvragen. We verwijzen je hierbij naar de infosessie die je hierboven kan downloaden voor meer uitleg.
Maak gerust een afspraak bij de medewerkers van de Sociale Dienst.

Wat betekent dat voor de prioriteit voor een kot in een home?

Niets. Als heraanvragende student in een éénpersoonskamer of -studio heb je nog steeds de hoogste prioriteit. Dit betekent dat, zolang je je aanvraag op tijd indient voor de deadline van 1 mei, je dus je éénpersoonswooneenheid zal kunnen behouden (of verhuizen naar een andere wooneenheid indien je dit wenst) - op voorwaarde dat je je inschrijft aan de UGent als regulier student onder diplomacontract en je nog geen masterdiploma hebt behaald.

Ook voor vrienden of familieleden die binnenkort komen studeren aan de UGent verandert er op vlak van prioriteiten niets. Alle niet opnieuw aangevraagde wooneenheden worden nog steeds toegewezen aan nieuwe studenten, waarbij beurs- en bijna-beursstudenten nog steeds voorrang krijgen op niet-beursstudenten, alsook generatiestudenten op niet-generatiestudenten.

Wanneer krijg ik duidelijkheid over de STUFI?

Je kan een studiefinancieringsaanvraag indienen van zodra je opnieuw bent ingeschreven voor volgend academiejaar. Concreet is dat dus vanaf medio augustus.

Als je niet zeker bent van je financiële situatie, raden we ten stelligste aan om in de komende maanden reeds een afspraak te maken met de Sociale Dienst.

De Sociale Dienst heeft nog niet alle benodigde informatie om alles exact uit te rekenen, zoals de bedragen waar de Vlaamse overheid, afdeling Studietoelagen mee rekening houdt en zal uitbetalen, maar men kan je wel al grosso modo een totaalbeeld geven.

Is het nog nuttig om in een home te blijven?

Jazeker. De huurprijs voor een kamer in de homes zal nog steeds lager liggen dan het gemiddelde op de private markt. Bovendien zijn er geen verborgen kosten, geen eindafrekening en geniet je nog steeds van een 24/7 permanentiedienst, toegangscontrole, herstellingsdienst via homeserve, een onthaal voor al je vragen...

Je kan je kameraanvraag sowieso gratis annuleren tot midden juni.
Als je nog vragen hebt rond je studiekosten, maak dan in de komende maanden dus alvast een afspraak met de Sociale Dienst.

Kan ik mijn kamer nog annuleren?

Je kan je kameraanvraag sowieso gratis annuleren tot midden juni. Hou er rekening mee dat je een STUFI pas kan aanvragen vanaf je opnieuw bent ingeschreven voor volgend academiejaar.

Als je nog vragen hebt rond je studiekosten, maak dus in de komende maanden alvast een afspraak met de Sociale Dienst zodat je een geïnformeerd besluit kan maken.

Kan de STUFI automatisch elke maand van mijn huurbedrag worden gehouden?

Neen. Er zal slechts 1 huurprijs zijn per type wooneenheid, voor elke student ongeacht beursstatus of studiefinanciering. Iedere student betaalt dus voor hetzelfde type kot dezelfde prijs. De huurfactuur voor een wooneenheid staat dus volledig los van een eventuele STUFI.

Een STUFI (voor alle studiekosten) zal eenmalig worden uitbetaald aan de student, die zelf de middelen zal kunnen aanwenden wanneer en waar nodig.

Mijn situatie is echter uitzonderlijk...

Dat kan zeker. Studeren kost geld, en niet elke situatie is gelijk, dus ook de ruime studiekost kan verschillen met jouw specifieke situatie.

  • Studenten met een functiebeperking die een aangepast (duurder) kot nodig hebben...
  • Studenten die door de klinieken, stages... van hun opleiding niet in de mogelijkheid zijn om zelf te werken... 
  • Studenten die volledig zelf instaan voor alle kosten, alsook levensonderhoud, al dan niet met een leefloon...
 Er is steeds een mogelijkheid om jouw situatie individueel te bekijken.

Maak alvast een afspraak met de Sociale Dienst om een individueel dossier voor te bereiden.

Kan ik hierover enkele vragen stellen?

Uiteraard. We raden ook aan om hier niet te lang mee te wachten.
Neem contact op zodat we jouw vragen zo snel als mogelijk kunnen beantwoorden. Hou er wel rekening mee dat er kan gevraagd worden om via TEAMS of on campus contact te leggen.